Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

                      Zajęcia z etyki dla grupy międzyoddziałowej:

 

                                      WTOREK - 9  lekcja ( 15.40- 16.25)

 

                                    PIĄTEK -   9  lekcja ( 15.40- 16.25)

 

 11 września 2017 roku uczniowe klas pierwszych wzięli udział w zajęciach "Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły". Policjanci dzielnicowi przekazali pierwszoklasistom niezbędne informacje o bezpiecznym pokonywaniu drogi do szkoły i ze szkoły do domu. Dzieci nie tylko uważnie słuchały policjantów, ale także aktywnie brały udział w zajęciach. Na koniec każdy otrzymał odblask, ktory przypiął do swojego tornistra.

 

Zachęcamy uczniówdo do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „WSPOMNIENIE LATA”.

Jeżeli  posiadasz ciekawe zdjęcia wakacyjne i chcesz się nimi pochwalić weź udział w nim udział.

Termin przynoszenia zdjęć do 27 września do pani Marty Targońskiej. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

 

Bierzemy udział w Akcji Poratuj Misiem, która trwa od 1 do 30 września 2017 roku. W tym czasie zbierane są maskotki, które trafią do dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz dotkniętych przemocą domową. Maskotki możemy przynosić do świetlicy szkolnej. Preferowane zabawki to maskotki do 30 cm wysokości, które są w dobrym stanie. 


4 września 2017 roku rozpoczęliśmy uroczyście Nowy Rok Szkolny. Pani Dyrektor Beata Nitsch szczególnie ciepło przywitała uczniów klas pierwszych, którym życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

 

Na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce Plan Lekcji, został zamieszczony plan lekcji obowiązujący od 5.09.2017. Plan może jeszcze ulec drobnym zmianom. W bieżącym roku szkolnym zostaje wprowadzona lekcja zerowa, zaczynająca się o godz. 7:10. Poniżej zamieszczono plan lekcji zerowej: 


GODZINA 7.10:

KLASA 5 a 
4 - wf - E. Oleksak - poniedziałek

KLASA 6 a 
4 - wf - W. Pukacz - środa/piątek
wychowanie do życia w rodzinie 

- p. K. Klimek - wtorek

KLASA 7 a
wychowanie do życia w rodzinie

– p. K. Klimek - poniedziałek

KLASA 5 b 
4 - wf - E. Wojdyła - poniedziałek, piątek 

KLASA 6 b
4 - wf - W. Pukacz - środa/piątek 
wychowanie do życia w rodzinie

– p. K. Klimek - czwartek

KLASA 7 b
wychowanie do życia w rodzinie

– p. K. Klimek - piątek 

Warszawa, 25 sierpnia 2017 roku

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie,

przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/2018. Czas wytężonej, ale także satysfakcjonującej pracy.
1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców.

W roku szkolnym 2017/2018 szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej
i informatycznej
. Szczególną uwagę środowiska oświatowego będę chciała zwrócić na wzmocnienie wychowawczej roli szkoły oraz bezpieczne korzystanie uczniów z internetu. Zależy mi również

na wprowadzeniu doradztwa zawodowego do wszystkich szkół i placówek oświatowych
oraz na usprawnieniu edukacji włączającej.

Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w finansowaniu oświaty i w pragmatyce zawodowej nauczycieli.
Będzie to pierwszy etap zmian porządkujących system finansowania zadań oświatowych.
Chcemy, aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące, a także dyrektorów szkół i placówek.

Ścieżka awansu zawodowego będzie powiązana z oceną pracy, a jej długość uzależniona od jakości pracy. Ujednolicony zostanie obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej będą ukierunkowane na wzmocnienie roli nauczyciela
i podniesienie jego prestiżu. Wprowadzimy nową formułę doskonalenia zawodowego oraz podwyżki wynagrodzeń.

Reforma edukacji to proces zaplanowany na wiele lat, ale już dziś pragnę podziękować dyrektorom szkół
i nauczycielom, którzy od początku brali aktywny udział w jej wdrażaniu i byli blisko uczniów oraz rodziców. Uczestnictwo w ponad 3 tys. szkoleń zawodowych z nowej podstawy programowej jest znakiem
zaangażowania środowiska nauczycielskiego w proces zmian w polskiej oświacie. Każdego dnia współpracują Państwo nie tylko z uczniami, ale także z ich rodzicami,  wkładając wiele wysiłku, pasji i entuzjazmu
w nauczanie oraz wychowanie dzieci. Serdecznie za to dziękuję. Życzę wielu sukcesów edukacyjnych
i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Z okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego składam również życzenia wszystkim uczniom,
aby jak najlepiej wykorzystali nadchodzący czas. Korzystajcie ze wszystkich szans, jakie daje Wam szkoła,
aby stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi. Nie bójcie się zadawania pytań i poszukiwania
na nie odpowiedzi. Nie zrażajcie się niepowodzeniami, bo są one częścią edukacji. Nie zapominajcie również
o tym, że w trudnych chwilach zawsze możecie liczyć na pomoc ze strony swoich wychowawców i nauczycieli.

Pragnę podkreślić, jak ważną częścią społeczności szkolnej są rodzice. Zaangażowanie z ich strony stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli oraz wychowawców. Pomaga w realizacji celów oraz zadań edukacyjno-wychowawczych. Dobra współpraca na linii szkoła–rodzice wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwia rozwiązywanie trudnych sytuacji. Życzę rodzicom, aby wspierali rozwój swoich dzieci. Dając im dobry przykład, będą dla nich podporą w trudnych momentach. Jestem przekonana, że taka aktywność szybko przełoży się na liczne sukcesy dzieci.

Wprowadzanie zmian w systemie edukacji poprzedziło przygotowanie przez samorządy nowych sieci szkół
i dostosowanie ich do zmienionego ustroju. Dziękuję wszystkim prezydentom, burmistrzom, starostom, wójtom za włączenie się w proces reformowania polskiej oświaty i wspólną troskę o przyszłość młodego pokolenia. Zapewniliśmy finansowe wsparcie samorządów na pokrycie bieżących wydatków związanych
z wdrażaniem zmian w edukacji. Zagwarantowaliśmy również środki na kolejne lata.

Dziękuję również całemu środowisku polskiej oświaty za trud wkładany w niezwykle odpowiedzialny proces uczenia i wychowania. Państwa wiedza i zaangażowanie mają nieoceniony wpływ na rozwój młodego pokolenia. Dzięki codziennym wysiłkom uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i nowe umiejętności, ale mogą także doskonalić swoje talenty. Rozwijając ich pasje i zainteresowania, wpływają Państwo na osobowość
i charakter młodych ludzi, a to najważniejsze w pracy nauczyciela.

Życzę powodzenia w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

                                                                     Minister Edukacji Narodowej

 

 

 

Półkolonie letnie 2017


Kończymy pierwszy tydzień półkolonii letnich. Byliśmy już w Parku Miniatur i średniowiecznej krainie w Inwałdzie,  gdzie czekało na nas wiele atrakcji, między innymi zwiedzanie zamku, zapoznanie ze smokiem, a odważnych - wizyta w domu strachów, w kinie 5D, przejażdżki na karuzelach i ogromnej zjeżdżalni. W czwartek odwiedzimy ogród botaniczny w Bujakowie i będziemy uczestniczyli w warsztatach ekologicznych. Przed nami jeszcze, w drugim tygodniu, wyjazd do Wioski Indiańskiej w Ogrodzieńcu,  wyjście do Jump City  i do kina. Oprócz tego gramy i bawimy się na sali gimnastycznej, w pracowni komputerowej, na świeżym powietrzu i bierzemy udział w licznych konkursach i zawodach, za które na koniec półkolonii czekają na nas nagrody.

 

 

Dzień Marzeń o Bezludnej Wyspie

 

Gdy mamy już wszystkiego dość, przychodzi nam do głowy myśl o bezludnej wyspie.  Z chęcią poleżelibyśmy na plaży, nie robiąc nic i nie odzywając się do nikogo. Trzeba jednak uważać, bo czasami życzenia się spełniają, a wtedy... biada nam. ;) Czeka nas łowienie ryb, szukanie pożywienia, budowanie szałasu, rozpalanie ogniska...

 

Dzień Marzeń o Bezludnej Wyspie
czytaj więcej

Przeczytaj także