Podręczniki

Jesteś tu: » Strona główna » Podręczniki

 

Wykaz podręczników i książek pomocniczych (zeszytów ćwiczeń)
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

KLASY I

 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, a w kolejnych latach (sukcesywnie do 2017 r.) uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą wyposażani w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
do nauki przedmiotów obowiązkowych ujętych w ramowych planach nauczania.

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Zeszyt ucznia do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Władysław Kubik

 

WAM – Wydawnictwo Księży Jezuitów

Kraków

 

KLASA II A

Przedmiot Tytuł Autor Wydawca Numer dopuszczenia 
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Oto ja. Klasa 2. Elementarz. 
Część 1. Ćwiczenia polonistyczno-społeczne. Części1-2. Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze. Części 1-2
 Oto ja. Elementarz. Cz. 2. Ćwiczenia polonistyczno-społeczne. Cz. 3, 4. Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze. 
Cz. 3, 4
Oto ja. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2
Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek    Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek   Kazimierz Kosmaciński Grupa Edukacyjna S.A.     Grupa Edukacyjna S.A.    Grupa Edukacyjna S.A. 460/3/2013     460/4/2013    602/2/2013

Język angielski

Treetops 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Treetops 2. Zeszyt ćwiczeń. Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 311/2/2011

Religia

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ucznia do religii dla klasy II szkoły podstawowej Władysław Kubik  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA II B

Przedmiot

Tytuł Autor Wydawca Numer dopuszczenia 
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Od A do Z. Klasa II. Podręcznik. Ćwiczenia cz. A-D. Ćwiczenia matematyczne. Cz. 4 - 8. Zeszyt poszukiwacza skarbu. Śpiewankowo - zeszyt muzyczny.Ćwiczenia ortograficzne Joanna Białobrzeska, Urszula Smoczyńska Didasko SJ 
J. P. Białobrzescy
76/2/2010/z1 

Język angielski

Treetops 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Treetops 2. Zeszyt ćwiczeń. Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson Oxford University PressPolska Sp. z o.o. 311/2/2011 

Religia

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ucznia do religii dla klasy II szkoły podstawowej Władysław Kubik  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA III A, III B
Przedmiot Tytuł Autor Wydawca Numer dopuszczenia 
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz XXI wieku. Klasa 3 Podręcznik. Część 1. Ćwiczenia zintegrowane. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Część 1 i 2. Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej Krystyna Bielenica, Maria Bura, Monika Gromek, Nina Gryzoń, Ewa Hryszkiewicz, Monika Kosińska, Grażyna Kilbach, Małgorzata Kwil, Małgorzata Ogrodowczyk,Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak Nowa Era Spółka z o.o.   404/5/2014   
Zajęcia komputerowe. Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3  Michał Kęska  Nowa Era Spółka z o.o. 228/3/2011

Język angielski

Treetops 3. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Treetops 3. Zeszyt ćwiczeń. Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 311/3/2011

Religia

Jezusowa Wspólnota Serc. Zeszyt ucznia do religii dla klasy III szkoły podstawowej Władysław Kubik  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA IV A, IV B

Język angielski

New English Zone 1. Wydanie egzaminacyjneNew English Zone 1. Zeszyt ćwiczeń Rob Nolasco, David Newbold Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 279/1/2012/z1

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego 
i kulturowego dla klasy IV szkoły podstawowej
 Słowa na start! Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy IV szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 4.Ortografia dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia
Marlena Derlukiewicz    Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Różek   Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Różek  Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
  Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
338/1/2011    338/2/2011

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 4. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowoHistoria i społeczeństwo 4. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/1/2011

Matematyka

Matematyka 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Liczby naturalne Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Ułamki Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Figury geometryczne Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki  Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki  Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki  Piotr Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
M. Dobrowolska Sp. j.
340/1/2011 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 4 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/1/2012

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 4 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/1/2012 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 439/2012  

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik 
z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej
Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
295/2010 

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Michał Kęska Nowa Era Spółka z o.o. 583/m/2012  

Religia

Zaproszeni przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla klasy IV szkoły podstawowej Zbigniew Marek  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA IV C

Język angielski

Team Up 1. Studentʹs Book  Team Up 1. Workbook Philippa Bowen, Denis Dealaney, David Newbold   Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 682/1/2014 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego 
i kulturowego dla klasy IV szkoły podstawowej
 Słowa na start! Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy IV szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 4. Ortografia dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia
Marlena Derlukiewicz    Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Różek   Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Różek  Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
  Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
338/1/2011    338/2/2011

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 4. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo 4. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo  Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/1/2011

Matematyka

Matematyka 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Liczby naturalne Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Ułamki Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Figury geometryczne Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki  Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki  Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki  Piotr Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
M. Dobrowolska Sp. j.
340/1/2011 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 4 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/1/2012

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 4 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/1/2012 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 439/2012

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o. Wydawnictwo Era Sp. z o.o.  295/2010 

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Michał Kęska Nowa Era Spółka z o.o. 583/m/2012

Religia

Zaproszeni przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla klasy IV szkoły podstawowej Zbigniew Marek  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA V A, V C

Język angielski

New English Zone 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Wydanie egzaminacyjneNew English Zone 2. Zeszyt ćwiczeń Rob Nolasco, David Newbold Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 279/2/2013/z1

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podstawowej Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 5. Ortografia dla klasy piątej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia Marlena Derlukiewicz    Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz  Anna Halasz, Piotr Borys  Nowa Era Spółka z o.o.    Nowa Era Spółka z o.o.   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 338/4/2013   338/3/2013

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo 5. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/2/2011 

Matematyka

Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej  Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 1. Nowa wersja Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 2. Nowa wersja Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Nowa wersja Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr  Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j. 340/2/2013 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 5 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/2/2013

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 5 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/2/2013 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 439/2012  

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 295/2010

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba  Migra Sp. z o.o.  373/2011 
KLASA V B

Język angielski

Team Up 2. Studentʹs Book  Team Up 2. Workbook Philippa Bowen, Denis Dealaney, David Newbold   Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 682/2/2014 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podstawowejSłowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 5. Ortografia dla klasy piątej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia Marlena Derlukiewicz   Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz  Anna Halasz, Piotr Borys Nowa Era Spółka z o.o.   Nowa Era Spółka z o.o.   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 338/4/2013  338/3/2013

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo 5. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/2/2011               

Matematyka

Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej  Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 1. Nowa wersja Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 2. Nowa wersja Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Nowa wersja Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr  Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j. 340/2/2013 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 5 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/2/2013 

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 5 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/2/2013 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 439/2012  

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 295/2010 

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba  Migra Sp. z o.o.  373/2011 
KLASA VI A, VI B

Język angielski

New English Zone 3. Studentʹs Book New English Zone 3. Workbook Rob Nolasco, David Newbold  David Newbold Oxford University Press Polska Sp. z o.o.  279/3/2010 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy VI szkoły podstawowej Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 6. Ortografia dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia Marlena Derlukiewicz    Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz  Anna Halasz, Piotr Borys Nowa Era Spółka z o.o.    Nowa Era Spółka z o.o.   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 338/5/2014    338/6/2014

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo 6. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/3/2011 

Matematyka

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraicznecz. 1. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraicznecz. 2. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria Kalendarz szóstoklasisty. Wydanie rozszerzone Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Praca zbiorowa   Agnieszka Demby,Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki Marcin Braun Gdańskie Wydawnictwo OświatoweM. Dobrowolska Sp. j. 340/3/2014 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 6 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/3/2014 

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 6 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/3/2014 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak WydawnictwoPedagogiczne OPERONSp. z o.o. 439/2012  

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo EraSp. z o.o. 295/2010 

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba  Migra Sp. z o.o.  373/2011 

 

 

 

 

Wykaz podręczników i książek pomocniczych (zeszytów ćwiczeń)

 obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach w roku szkolnym 2013/2014

 

Klasa I

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Od A do Z. Klasa pierwsza. Podręcznik. Ćwiczenia do języka polskiego, cz. A-D. Ćwiczenia do matematyki, cz. 1-3

Czytanka; Kaligrafia 1,2; Zeszyt matematyczny 1,2

Karty pracy do matematyki

Ćwiczenia ortograficzne

Karty pracy do informatyki

Joanna Białobrzeska

 

Joanna Białobrzeska

 

Katarzyna Wierzbicka

Agnieszka Kozak

Halina Różańska

Didasko
SJ J. P. Białobrzescy

76/1/2009

Język angielski

Treetops 1

Treetops 1. Zeszyt ćwiczeń

Sarah Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska
Sp. z o.o.

311/1/2011

Religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - zeszyt ćwiczeń

Władysław Kubik SJ

WAM

AZ11-01/10 - KR1-11

Klasa II

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz XXI wieku. Klasa 2. Podręcznik cz. 1. Ćwiczenia cz. 1, 2. Matematyka cz. 1, 2. Muzyka. Teczka artysty,

Elementarz XXI wieku. Podręcznik. Część 2. Ćwiczenia zintegrowane. Cz.3, 4. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Cz. 3, 4. Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej

Wyprawka ucznia

Zajęcia komputerowe. Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2

 

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Monika Gromek, Nina Gryzoń, Małgorzata Heine, Ewa Hryszkiewicz, Grażyna Kilbach, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień, Witold Vargas

Michał Kęska

 

 

Nowa Era
Spółka z o.o.

 

 

 

 

 

Nowa Era
Spółka z o.o.

404/3/2013

404/4/2013

 

 

 

 

 

228/2/2010

Język angielski

Treetops 2

Treetops 2. Zeszyt ćwiczeń

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska
Sp. z o.o.

311/2/2011

Religia

Bliscy sercu Jezusa

Bliscy sercu Jezusa - zeszyt ćwiczeń

Władysław Kubik SJ

Władysław Kubik SJ

WAM

AZ12-01/1-11

 

Klasa III A

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Nowe już w szkole. Szkoła na miarę. Klasa 3, semestr 1. Podręcznik. Część 1. Ćwiczenia. Części 1,2. Matematyka. Części 1,2. Wycinanka. Część 1

Nowe Już w szkole. Szkoła na miarę. Klasa 3, semestr 2. Podręcznik część 2. Ćwiczenia części 3,4. Matematyka części 3,4. Wycinanka część 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Ewa Hryszkiewicz, Magdalena Jasny, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Wlademar Lib, Małgorzata Ewa Piotrowska, Elżbieta Sidorowicz-Adamska, Barbara Stępień, Maria Szreder, Maria Alicja Szymańska, Wojciech Walat

Nowa Era
Spółka z o.o.

56/5/2011

56/6/2011

Język angielski

Treetops 3

Treetops 3. Zeszyt ćwiczeń

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska
Sp. z o.o.

311/3/2011

Religia

Jezusowa wspólnota serc - zeszyt ćwiczeń

Władysław Kubica SJ

WAM

 

 

Klasa III B, III C

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Od A do Z. Klasa III. Podręcznik część 1 . Ćwiczenia części A,B. Ćwiczenia matematyczne. Części 9,10

Od A do Z. Klasa III. Podręcznik. Część 2. Ćwiczenia. Części C, D. Ćwiczenia do matematyki. Części 11, 12

Ćwiczenia ortograficzne i gramatyczne

Joanna Białobrzeska

 

 

 

Agnieszka Kozak

Didasko
SJ J. P. Białobrzescy

76/3/2011

76/6/2011

Język angielski

Treetops 3

Treetops 3. Zeszyt ćwiczeń

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska
Sp. z o.o.

311/3/2011

Religia

Jezusowa wspólnota serc - zeszyt ćwiczeń

Władysław Kubica SJ

WAM

 

 

Klasa IV

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia w wykazie MEN

Język angielski

New English Zone 1. Wydanie egzaminacyjne

New English Zone 1. Zeszyt ćwiczeń

Rob Nolasco, David Newbold

Oxford University Press Polska
Sp. z o.o.

279/1/2012/z1

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy IV szkoły podstawowej

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. część I, II

Ortografia dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia

Marlena Derlukiewicz

 

Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Rożek

Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Rożek

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

338/1/2011

 

338/2/2011

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 4.
Podręcznik dla szkoły podstawowej

Seria: Odkrywamy na nowo

Historia i społeczeństwo 4.
Zeszyt ćwiczeń
Szkoła podstawowa
Seria: Odkrywamy na nowo

Renata Antosik

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.

 

317/1/2011

Matematyka

Matematyka 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Matematyka 4. Zeszyt  ćwiczeń. Liczby naturalne

Matematyka 4. Zeszyt  ćwiczeń. Ułamki

Matematyka 4. Zeszyt  ćwiczeń. Figury geometryczne

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki              

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j.

340/1/2011

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń. Przyrodo witaj!

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Sp. z o.o.

530/1/2012

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 4

Muzyczny świat. Klasa 4. Zeszyt ćwiczeń

Teresa Wójcik

Grupa Edukacyjna S.A.

495/1/2012

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

439/2012

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

295/2010

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Grażyna Koba

Migra Sp. z o.o.

373/2011

 

Klasa V

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia w wykazie MEN

Język angielski

New English Zone 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej

New English Zone 2. Zeszyt ćwiczeń

Rob Nolasco, David Newbold

Oxford University Press Polska
Sp. z o.o.

279/2/2010

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podstawowej

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podstawowej

Ortografia dla klasy piątej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia

Marlena Derlukiewicz

 

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

 

Anna Halasz, Piotr Borys

Nowa Era
Spółka z o.o.

 

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

338/4/2013

 

338/3/2013

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 5.
Podręcznik dla szkoły podstawowej

Seria: Odkrywamy na nowo

Historia i społeczeństwo 5
Zeszyt ćwiczeń
Szkoła podstawowa
Seria: Odkrywamy na nowo

Renata Antosik

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.

 

317/2/2011

Matematyka

Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Matematyka 5. Zeszyt  ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki. cz.1. Nowa wersja

Matematyka 5. Zeszyt  ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki. cz.2. Nowa wersja

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Nowa wersja

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan,

 

Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j.

340/2/2013

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń. Przyrodo witaj!

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.

530/2/2012

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 5

Muzyczny świat. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń

Teresa Wójcik

Grupa Edukacyjna S.A.

495/2/2013

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

439/2012

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o.

295/2010

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Grażyna Koba

Migra Sp. z o.o.

373/2011

 

Klasa VI

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia w wykazie MEN

Język angielski

New English Zone 3

 

New English Zone 3 - workbook

Rob Nolasco, Dawid Newbold, Anna Gonerko - Frej

Rob Nolasco, Arthur Lois

Oxford University Press

13/07

Język polski

Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Słowa na start! Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część I, II

Język polski 6. Ortografia. Zasady i ćwiczenia

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Anna Wojciechowska

 

Anna Halasz, Piotr Borys

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Nowa Era

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

245/03

16/06

 

 

 

Historia i społeczeństwo

My i historia. Historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej

My i historia. Historia i społeczeństwo dla klasy VI szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń

Wiesława Surdyk-Fertsch, Bogumiła Olszewska 

DEMART S.C.

12/05

Matematyka

Matematyka z plusem. Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa wersja.

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 1.

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne. Część 2.

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria

Matematyka. Kalendarz szóstoklasisty. Wydanie rozszerzone

Małgorzata Dobrowolska Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Agnieszka Demby, Małgorzata Dobrowolska, Marta  Jucewicz, Piotr Zarzycki

Małgorzata  Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Marcin Braun

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

61/3/10/S

Przyroda

Przyroda 6. Podręcznik dla uczniów klasy VI.

Zeszyt ćwiczeń

Barbara Klimuszko, Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn

Barbara Klimuszko, Maria M. Wilczyńska - Wołoszyn, Helena  Jędrasik, Alicja Kwiecień, Janina Sokołowska

Żak

 

 

230/01

Technika

Technika 4 - 6, ćwiczenia

Lech Łabecki

Nowa Era

 

Informatyka

Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI.

Grażyna Koba

MIGRA

64/06

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma