Podręczniki

Jesteś tu: » Strona główna » Podręczniki

Wykaz podręczników i książek pomocniczych (zeszytów ćwiczeń)
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach w roku szkolnym 2016/2017


W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych szkół podstawowych będą wyposażani w bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do nauki przedmiotów obowiązkowych ujętych w ramowych planach nauczania.


Rodzice uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich powinni zakupić tylko podręczniki do religii.

Rodzice uczniów klas czwartych i piątych powinni zakupić tylko podręczniki i zeszyty ćwiczeń do religii.

Rodzice uczniów klas szóstych powinni zakupić komplet podręczników i zeszytów ćwiczeń do klasy VI
z poniższego wykazu.


KLASY I

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Nasz elementarz - Jesień. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1.

Maria Lorek, Lidia Wollman

MEN

Rok dopuszczenia 2014

 

Nasz elementarz - Zima. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2.

Maria Lorek, Lidia Wollman

MEN

Rok dopuszczenia 2014

 

Nasz elementarz - Wiosna. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3.

Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska

 

MEN

Rok dopuszczenia 2014

 

Nasz elementarz - Lato. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4.

Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska

MEN

Rok dopuszczenia 2014

 

Ćwiczenia z pomysłem. Cz. 1 - 4

Praca zbiorowa

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Język angielski

Young Treetops 1 –  podręcznik

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

728/1/2015

Young Treetops 1 – zeszyt  ćwiczeń               

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Religia

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Jedność Kielce

AZ-11-01/12-KI-1/12

KLASY II

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła – edukacja zintegrowana. Cz. 1A, 1B, 2, 3, 4

Maria Lorek, Monika Zatorska

MEN

Rok dopuszczenia 2015-2016

Nasza szkoła – matematyka.
Cz. 1, 2, 3, 4

Maria Lorek, Agata Ludwa

MEN

Rok dopuszczenia 2015-2016

Ćwiczenia z pomysłem. Cz. 1 - 4

Praca zbiorowa

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka.  Cz. 1 - 4

Praca zbiorowa

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Język angielski

Young Treetops 2 – podręcznik

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

728/2/2015

Young Treetops 2 – zeszyt  ćwiczeń             

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Religia

Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

red. ks. Jarosław Czerkawski, Elżbieta Kondrak

Jedność Kielce

AZ-12-01/12-KI-3/12

KLASA III

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła – edukacja zintegrowana. Cz. 1a, 1b, 2

Maria Lorek, Monika Zatorska

MEN

Rok dopuszczenia 2016

 

Nasza szkoła – matematyka.
Cz. 1, 2

Agata Ludwa, Maria Lorek

MEN

Rok dopuszczenia 2016

Ćwiczenia z pomysłem. Cz. 1 - 4

Praca zbiorowa

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka.  Cz. 1 - 4

Praca zbiorowa

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Język angielski

Young Treetops 3 – podręcznik

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

728/3/2016

Young Treetops 3 – zeszyt  ćwiczeń             

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Religia

Jezus jest z nami. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej

red. ks. Jarosław Czerkawski, Elżbieta Kondrak

Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13

KLASY IV

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Język angielski

Team Up 1

Philippa Bowen, Denis Dealaney, Diana Anyakwo

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

682/1/2014/2015

 

 

Team Up 1. Zeszyt ćwiczeń

Philippa Bowen, Denis Dealaney, Diana Anyakwo

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.

Część 1: Kształcenia literackie
i kulturowe

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

338/1/2011/2015

 

 

 

 

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.
Część 2: Kształcenie językowe

Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Różek

Nowa Era Spółka z o.o.

 

338/2/2011/2015

 

Słowa na start! Klasa IV.
Zeszyt ucznia

Marlena Derlukiewicz, Katarzyna Kurek

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

Historia
i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era Spółka z o.o.

443/1/2012/2015

 

Wczoraj i dziś. Klasa IV.
Zeszyt ucznia

Tomasz Maćkowski

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/1/2015/z1

 

Matematyka z plusem. Klasa 4. Ćwiczenia. Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Przyroda

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

 

Nowa Era Spółka z o.o.

554/1/2012/2014

 

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o.

589/1/2012/2015

 

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

326/1/2011/2015

 

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o.

295/2010/2014

 

 

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

729/1/2015

 

Religia

Miejsce pełne BOGActw. Podręcznik do religii  dla klasy IV szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Jedność Kielce

AZ-21-02/12-KI-1/12

 

Miejsce pełne BOGActw.
Zeszyt ćwiczeń  dla klasy IV szkoły podstawowej

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

 

KLASY V

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Język angielski

Team Up 2

Philippa Bowen, Denis Delaney, David Newbold

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

682/2/2014/2015

Team Up 2. Zeszyt ćwiczeń

Philippa Bowen, Denis Dealaney, Diana Anyakwo

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Część 1: Kształcenia literackie
i kulturowe

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

338/4/2013/2015

 

 

 

 

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Część 2: Kształcenie językowe

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

 

338/3/2013/2015

Słowa na start! Klasa V.
Zeszyt ucznia

Marlena Derlukiewicz, Katarzyna Grajewska, Katarzyna Kurek

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

Historia
i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa
dla klasy V szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era Spółka z o.o.

443/2/2013/2015

Wczoraj i dziś. Klasa V.
Zeszyt ucznia

Tomasz Maćkowski

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Matematyka

Nowa Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

773/2/2016

 

Matematyka z plusem. Klasa 5. Ćwiczenia. Wersja C

Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki, Zofia  Bolałek,  Adam Mysior

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


Przyroda

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Nowa Era Spółka z o.o.

554/2/2013/2015

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o.

589/2/2013/2015

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

Nowa Era Spółka z o.o.

326/2/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o.

295/2/2010/2015

 

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

729/2/2016

 

Religia

Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

AZ-22-02/12-KI-1/13

 

Spotkania uBOGAcające.
Zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej

Jolanta Konat, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

 

KLASY VI

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Język angielski

Team Up 3

Philippa Bowen, Denis Delaney, Jenny Quintana

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

682/3/2014

 

Team Up 3. Workbook

Philippa Bowen, Denis Dealaney, Jenny Quintana

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy VI szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

338/5/2014/2016

 

 

 

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI szkoły podstawowej. Część I i II

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

 

338/6/2014/2016

Język polski 6. Ortografia dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia

Anna Halasz, Piotr Borys

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Historia
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo

Renata Antosik

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

317/3/2011

 

Historia i społeczeństwo 6. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo

Renata Antosik

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Matematyka

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/3/2014

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne

cz. 1.

 

Praca zbiorowa

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne

cz. 2.

 

Agnieszka Demby, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

530/3/2014

 

Przyrodo, witaj! 6 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 6

Teresa Wójcik

Grupa Mac S.A.

495/3/2014

 

Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6

Teresa Wójcik

Grupa Mac S.A.

 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Uczniowie podręcznik zakupili
w klasie IV

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Wydawnictwo

Pedagogiczne OPERON

Sp. z o.o.

439/2012

 

 

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Uczniowie podręcznik zakupili
w klasie IV

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era

Sp. z o.o.

295/2010

 

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Uczniowie podręcznik zakupili
w klasie IV

Michał Kęska

Nowa Era Sp. z o.o.

583/m/2012

Religia

Tajemnice BOGAtego życia. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

AZ-23-02/12-KI-3/14

 

Tajemnice BOGAtego życia. Zeszyt ćwiczeń  dla klasy VI szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce