Podręczniki

Jesteś tu: » Strona główna » Podręczniki

Wykaz podręczników i książek pomocniczych (zeszytów ćwiczeń)
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach w roku szkolnym 2015/2016


W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych będą wyposażeni w bezpłatne podręczniki  lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do nauki przedmiotów obowiązkowych ujętych w ramowych planach nauczania.
Rodzice uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych powinni zakupić tylko podręczniki do religii.


KLASY I

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1.”

Maria Lorek, Lidia Wollman

MEN

Rok dopuszczenia 2014

 

„Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2.”

Maria Lorek, Lidia Wollman

MEN

Rok dopuszczenia 2014

 

„Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3.”

Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska

MEN

Rok dopuszczenia 2014

 

„Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4.”

Maria Lorek, Lidia Wollman, Barbara Ochmańska

MEN

Rok dopuszczenia 2014

 

Ćwiczenia z pomysłem. Cz. 1 - 4

Praca zbiorowa

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Język angielski

Young Treetops 1 –  podręcznik

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

728/1/2015

Young Treetops 1 – zeszyt  ćwiczeń

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Religia

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Jedność Kielce

AZ-11-01/12-KI-1/12

KLASY II

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła – edukacja zintegrowana

Maria Lorek, Agata Ludwa, Monika Zatorska

MEN

 

Nasza szkoła –matematyka

Maria Lorek, Agata Ludwa, Monika Zatorska

MEN

 

Ćwiczenia z pomysłem. Cz. 1 - 4

Praca zbiorowa

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Ćwiczenia z pomysłem. Matematyka.  Cz. 1 - 4

Praca zbiorowa

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Język angielski

Young Treetops 2 –  podręcznik

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

728/2/2015

Young Treetops 2 – zeszyt  ćwiczeń             

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Religia

Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

red. ks. Jarosław Czerkawski, Elżbieta Kondrak

Jedność Kielce

AZ-12-01/12-KI-3/12

KLASA III a

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Oto ja. Klasa 3. Książka do czytania.
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne. Cz. 1-2
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze. Cz. 1-2

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

 

Grupa Edukacyjna S.A.

460/5/2014

Oto ja. Klasa 3. Książka do czytania. Cz. 2
Ćwiczenia polonistyczno-społeczne. Cz. 3-4
Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze. Cz. 3-4

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

 

Grupa Edukacyjna S.A.

 

460/6/2014

 

Język angielski

Treetops 3 –  podręcznik

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

311/3/2011

Treetops 3 – zeszyt  ćwiczeń                            

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Religia

Jezus jest z nami. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej

red. ks. Jarosław Czerkawski, Elżbieta Kondrak

Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13

KLASA III b

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Od A do Z. Klasa III. Podręcznik część 1 . Ćwiczenia części A,B. Ćwiczenia matematyczne.
Części 9,10

Joanna Białobrzeska

Didasko SJ
J. P. Białobrzescy

76/3/2011

Od A do Z. Klasa III. Podręcznik. Część 2. Ćwiczenia. Części C, D. Ćwiczenia do matematyki.
Części 11, 12

Joanna Białobrzeska

Didasko SJ
J. P. Białobrzescy

76/6/2011

Język angielski

Treetops 3 –  podręcznik

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

311/3/2011

Treetops 3 – zeszyt  ćwiczeń                            

Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Religia

Jezus jest z nami. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej

red. ks. Jarosław Czerkawski, Elżbieta Kondrak

Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13

KLASY IV

Język angielski

Team Up 1

Philippa Bowen, Denis Dealaney, Diana Anyakwo

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

682/1/2014/2015

 

Team Up 1. Zeszyt ćwiczeń

Philippa Bowen, Denis Dealaney, Diana Anyakwo

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.

Część 1. Kształcenia literackie
i kulturowe

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

338/1/2011/2015

 

 

 

 

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.
Część 2. Kształcenie językowe

Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz, Danuta Różek

Nowa Era Spółka z o.o.

 

338/2/2011/2015

Słowa na start! Klasa IV. Zeszyt ucznia

Marlena Derlukiewicz, Katarzyna Kurek

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

Historia
i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era Spółka z o.o.

443/1/2012/2015

Wczoraj i dziś. Klasa IV. Zeszyt ucznia

Tomasz Maćkowski

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/1/2015/z1

Ćwiczenia. Arytmetyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Ćwiczenia. Geometria

Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Przyroda

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

 

Nowa Era Spółka z o.o.

554/1/2012/2014

Na tropach przyrody. Zeszyt ćwiczeń, klasa IV

Marcin Braun, Wojciech Grajkowski, Marek Więckowski

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o.

589/1/2012/2015

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

326/1/2011/2015

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Spółka z o.o.

295/2010/2014

 

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy IV szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

729/1/2015

Religia

Miejsce pełne BOGActw. Podręcznik do religii  dla klasy IV szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Jedność Kielce

AZ-21-02/12-KI-1/12

Miejsce pełne BOGActw.
Zeszyt ćwiczeń  dla klasy IV szkoły podstawowej

Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

 

KLASY V

Język angielski

Team Up 2. Studentʹs Book

 

Philippa Bowen, Denis Dealaney, David Newbold

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

682/2/2014

 

Team Up 2. Workbook

Philippa Bowen, Denis Dealaney, David Newbold

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

338/4/2013

 

 

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podstawowej. Część I i II

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

338/3/2013

Język polski 5. Ortografia dla klasy piątej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia

Anna Halasz, Piotr Borys

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Historia
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo

Renata Antosik

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

317/2/2011

 

Historia i społeczeństwo 5. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo

Renata Antosik

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Matematyka

Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/2/2013

 

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 1. Nowa wersja

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 2. Nowa wersja

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Nowa wersja

Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr  Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

530/2/2013

Przyrodo, witaj! 5 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 5

Teresa Wójcik

Grupa Edukacyjna S.A.

495/2/2013

 

Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5

Teresa Wójcik

Grupa Edukacyjna S.A.

 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Uczniowie podręcznik zakupili
w klasie IV

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

439/2012

 

 

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik
z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej
Uczniowie podręcznik zakupili
w klasie IV

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era
Sp. z o.o.

295/2010

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej
Uczniowie podręcznik zakupili
w klasie IV

Michał Kęska

Nowa Era Spółka z o.o.

583/m/2012

 

 

Religia

Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

AZ-22-02/12-KI-1/13

Spotkania uBOGAcające.
Zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej

Jolanta Konat, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

 

KLASY VI

Język angielski

Team Up 3. Studentʹs Book

 

Philippa Bowen, Denis Dealaney, Jenny Quintana

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

682/3/2014

 

Team Up 3. Workbook

Philippa Bowen, Denis Dealaney, Jenny Quintana

Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy VI szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

 

338/5/2014

 

 

 

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI szkoły podstawowej. Część I i II

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Nowa Era Spółka z o.o.

 

338/6/2014

Język polski 6. Ortografia dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia

Anna Halasz, Piotr Borys

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Historia
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo

Renata Antosik

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

317/3/2011

 

Historia i społeczeństwo 6. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo

Renata Antosik

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Matematyka

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/3/2014

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne

cz. 1.

 

Praca zbiorowa

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne

cz. 2.

 

Agnieszka Demby, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

530/3/2014

 

Przyrodo, witaj! 6 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o.

 

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 6

Teresa Wójcik

Grupa Edukacyjna S.A.

495/3/2014

 

Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6

Teresa Wójcik

Grupa Edukacyjna S.A.

 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Uczniowie podręcznik zakupili
w klasie IV

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Wydawnictwo

Pedagogiczne OPERON

Sp. z o.o.

439/2012

 

 

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Uczniowie podręcznik zakupili
w klasie IV

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era

Sp. z o.o.

295/2010

 

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Grażyna Koba

 

Migra Sp. z o.o.

 

373/2011

 

Religia

Tajemnice BOGAtego życia. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

AZ-23-02/12-KI- 3/14

 

Tajemnice BOGAtego życia. Zeszyt ćwiczeń  dla klasy VI szkoły podstawowej

Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

 

 

 Wykaz podręczników i książek pomocniczych (zeszytów ćwiczeń)
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

KLASY I

 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, a w kolejnych latach (sukcesywnie do 2017 r.) uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą wyposażani w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
do nauki przedmiotów obowiązkowych ujętych w ramowych planach nauczania.

 

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia
w wykazie MEN

Religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Zeszyt ucznia do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Władysław Kubik

 

WAM – Wydawnictwo Księży Jezuitów

Kraków

 

KLASA II A

Przedmiot Tytuł Autor Wydawca Numer dopuszczenia 
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Oto ja. Klasa 2. Elementarz. 
Część 1. Ćwiczenia polonistyczno-społeczne. Części1-2. Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze. Części 1-2
 Oto ja. Elementarz. Cz. 2. Ćwiczenia polonistyczno-społeczne. Cz. 3, 4. Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze. 
Cz. 3, 4
Oto ja. Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 2
Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek    Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek   Kazimierz Kosmaciński Grupa Edukacyjna S.A.     Grupa Edukacyjna S.A.    Grupa Edukacyjna S.A. 460/3/2013     460/4/2013    602/2/2013

Język angielski

Treetops 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Treetops 2. Zeszyt ćwiczeń. Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 311/2/2011

Religia

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ucznia do religii dla klasy II szkoły podstawowej Władysław Kubik  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA II B

Przedmiot

Tytuł Autor Wydawca Numer dopuszczenia 
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Od A do Z. Klasa II. Podręcznik. Ćwiczenia cz. A-D. Ćwiczenia matematyczne. Cz. 4 - 8. Zeszyt poszukiwacza skarbu. Śpiewankowo - zeszyt muzyczny.Ćwiczenia ortograficzne Joanna Białobrzeska, Urszula Smoczyńska Didasko SJ 
J. P. Białobrzescy
76/2/2010/z1 

Język angielski

Treetops 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Treetops 2. Zeszyt ćwiczeń. Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson Oxford University PressPolska Sp. z o.o. 311/2/2011 

Religia

Kochamy Pana Jezusa. Zeszyt ucznia do religii dla klasy II szkoły podstawowej Władysław Kubik  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA III A, III B
Przedmiot Tytuł Autor Wydawca Numer dopuszczenia 
w wykazie MEN

Edukacja wczesnoszkolna

Elementarz XXI wieku. Klasa 3 Podręcznik. Część 1. Ćwiczenia zintegrowane. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Część 1 i 2. Teczka artysty. Ćwiczenia z edukacji muzycznej Krystyna Bielenica, Maria Bura, Monika Gromek, Nina Gryzoń, Ewa Hryszkiewicz, Monika Kosińska, Grażyna Kilbach, Małgorzata Kwil, Małgorzata Ogrodowczyk,Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak Nowa Era Spółka z o.o.   404/5/2014   
Zajęcia komputerowe. Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami. Klasa 3  Michał Kęska  Nowa Era Spółka z o.o. 228/3/2011

Język angielski

Treetops 3. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Treetops 3. Zeszyt ćwiczeń. Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 311/3/2011

Religia

Jezusowa Wspólnota Serc. Zeszyt ucznia do religii dla klasy III szkoły podstawowej Władysław Kubik  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA IV A, IV B

Język angielski

New English Zone 1. Wydanie egzaminacyjneNew English Zone 1. Zeszyt ćwiczeń Rob Nolasco, David Newbold Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 279/1/2012/z1

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego 
i kulturowego dla klasy IV szkoły podstawowej
 Słowa na start! Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy IV szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 4.Ortografia dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia
Marlena Derlukiewicz    Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Różek   Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Różek  Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
  Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
338/1/2011    338/2/2011

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 4. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowoHistoria i społeczeństwo 4. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/1/2011

Matematyka

Matematyka 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Liczby naturalne Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Ułamki Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Figury geometryczne Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki  Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki  Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki  Piotr Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
M. Dobrowolska Sp. j.
340/1/2011 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 4 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/1/2012

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 4 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/1/2012 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 439/2012  

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik 
z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej
Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
295/2010 

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Michał Kęska Nowa Era Spółka z o.o. 583/m/2012  

Religia

Zaproszeni przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla klasy IV szkoły podstawowej Zbigniew Marek  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA IV C

Język angielski

Team Up 1. Studentʹs Book  Team Up 1. Workbook Philippa Bowen, Denis Dealaney, David Newbold   Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 682/1/2014 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego 
i kulturowego dla klasy IV szkoły podstawowej
 Słowa na start! Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami dla klasy IV szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 4. Ortografia dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia
Marlena Derlukiewicz    Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Różek   Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz, Danuta Różek  Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
  Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era 
Sp. z o.o.
  Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
338/1/2011    338/2/2011

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 4. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo 4. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo  Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/1/2011

Matematyka

Matematyka 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Liczby naturalne Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Ułamki Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń. Figury geometryczne Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki  Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki  Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki  Piotr Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
M. Dobrowolska Sp. j.
340/1/2011 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 4 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/1/2012

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 4 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 4 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/1/2012 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 439/2012

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o. Wydawnictwo Era Sp. z o.o.  295/2010 

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Michał Kęska Nowa Era Spółka z o.o. 583/m/2012

Religia

Zaproszeni przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla klasy IV szkoły podstawowej Zbigniew Marek  WAM – Wydawnictwo Księży JezuitówKraków  
KLASA V A, V C

Język angielski

New English Zone 2. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Wydanie egzaminacyjneNew English Zone 2. Zeszyt ćwiczeń Rob Nolasco, David Newbold Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 279/2/2013/z1

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podstawowej Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 5. Ortografia dla klasy piątej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia Marlena Derlukiewicz    Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz  Anna Halasz, Piotr Borys  Nowa Era Spółka z o.o.    Nowa Era Spółka z o.o.   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 338/4/2013   338/3/2013

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo 5. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/2/2011 

Matematyka

Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej  Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 1. Nowa wersja Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 2. Nowa wersja Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Nowa wersja Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr  Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j. 340/2/2013 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 5 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/2/2013

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 5 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/2/2013 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 439/2012  

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 295/2010

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba  Migra Sp. z o.o.  373/2011 
KLASA V B

Język angielski

Team Up 2. Studentʹs Book  Team Up 2. Workbook Philippa Bowen, Denis Dealaney, David Newbold   Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 682/2/2014 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podstawowejSłowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 5. Ortografia dla klasy piątej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia Marlena Derlukiewicz   Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz  Anna Halasz, Piotr Borys Nowa Era Spółka z o.o.   Nowa Era Spółka z o.o.   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 338/4/2013  338/3/2013

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 5. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo 5. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/2/2011               

Matematyka

Matematyka 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej  Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 1. Nowa wersja Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki cz. 2. Nowa wersja Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Nowa wersja Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Stanisław Wojtan Małgorzata Dobrowolska, Adam Mysior, Piotr  Zarzycki Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe M. Dobrowolska Sp. j. 340/2/2013 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 5 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/2/2013 

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 5 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/2/2013 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 439/2012  

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 295/2010 

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba  Migra Sp. z o.o.  373/2011 
KLASA VI A, VI B

Język angielski

New English Zone 3. Studentʹs Book New English Zone 3. Workbook Rob Nolasco, David Newbold  David Newbold Oxford University Press Polska Sp. z o.o.  279/3/2010 

Język polski

Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy VI szkoły podstawowej Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy VI szkoły podstawowej. Część I i II Język polski 6. Ortografia dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Zasady i ćwiczenia Marlena Derlukiewicz    Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz  Anna Halasz, Piotr Borys Nowa Era Spółka z o.o.    Nowa Era Spółka z o.o.   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 338/5/2014    338/6/2014

Historia 
i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo 6. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Odkrywamy na nowo Historia i społeczeństwo 6. Zeszyt ćwiczeń. Odkrywamy na nowo Renata Antosik Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. 317/3/2011 

Matematyka

Matematyka 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraicznecz. 1. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraicznecz. 2. Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria Kalendarz szóstoklasisty. Wydanie rozszerzone Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki Praca zbiorowa   Agnieszka Demby,Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki Marcin Braun Gdańskie Wydawnictwo OświatoweM. Dobrowolska Sp. j. 340/3/2014 

Przyroda

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej  Przyrodo, witaj! 6 Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne Sp. z o.o.
530/3/2014 

Muzyka

Muzyczny świat. Podręcznik. Klasa 6 Muzyczny świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6 Teresa Wójcik Grupa Edukacyjna S.A. 495/3/2014 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej Anita Przybyszewska-Pietrasiak WydawnictwoPedagogiczne OPERONSp. z o.o. 439/2012  

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki, Marta Łabecka Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo EraSp. z o.o. 295/2010 

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba  Migra Sp. z o.o.  373/2011 

 

 

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma