Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Szkolna akcja "Masz serce - daj serce" - podsumowanie

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Dobiegła końca szkolna akcja "Masz serce - daj serce". Dzięki zaangażowaniu całej szkolnej społeczności, nauczycieli oraz rodziców mieliśmy okazję wesprzeć darami serca podopiecznych Sióstr Misjonarek Miłości,  Domu Dziecka oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej Domu Aniołów Stróżów. 

Dziękujemy  za okazaną dobroć, zaangażowanie i przyniesione dary rzeczowe, pamiętajmy, że dobro zawsze powraca.

Samorząd Uczniowski