Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


„Debata”

W dniach 25 i  26.09.2019 uczniowie klas szóstych i siódmych uczestniczyli w programie profilaktyki alkoholowej „Debata”, prowadzonym przez pracownika  Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Podczas warsztatów uczniowie   w sposób aktywny pozyskiwali wiedzę na temat możliwości rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia. 

Warsztaty odbyły się w ramach realizacji założeń Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020 z inicjatywy pedagoga szkolnego. 

Autor: Elżbieta Tajs, opublikowała: JW