Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rok Szkolny 2014/2015 Świetlicowe Święta Nietypowe

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie przed lekcjami bądź po ich zakończeniu mają możliwość atrakcyjnego spędzania czasu.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są według rocznego planu pracy realizowanego w formie tematów tygodniowych dotyczących najbliższego otoczenia dzieci: rodziny, szkoły, kolegów. Uwzględniamy także problematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych. W roku szkolnym 2014/2015 wzbogaciliśmy tematykę o święta nietypowe.

Artykuły