Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rok szkolny 2015/2016 Świetlicowe Podróże

Świetlicowe Podróże to w roku szkolnym 2015/2016 tematyka zajęć edukacyjno – wychowawczych prowadzonych w naszej świetlicy. Podczas całego roku będziemy „podróżować w wyobraźni” w nieznane, ciekawe miejsca, poznawać krajobraz, roślinność, zwierzęta, ludzi, tych krain, a także uczyć się szanować odmienność kulturową. Relacje z naszych odbytych już „podróży wyobraźnią” będziemy prezentować w naszej świetlicowej internetowej galerii. We wrześniu i październiku wybierzemy się do Afryki.


Artykuły