Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Międzyszkolny konkurs czytelniczy

Regulamin

 VIII MIĘDZYSZKOLNEGO Konkursu czytelniczego „ZNAM MOJE LEKTURY” dla UCZNIÓW KLAS IV-VII SP

 

§ 1

Organizatorem konkursu czytelniczego „Znam Moje Lektury” jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach.

§ 2

Celem konkursu jest: mobilizowanie dzieci do czytania, pogłębianie ciekawości czytelniczej oraz promowanie pozytywnych wartości i wzorców zachowań poprzez zaproponowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec ludzi i świata.

§ 3

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej.

§ 4

W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny po jednej z każdej szkoły. W skład drużyny mogą wchodzić uczniowie tej samej klasy.

§ 5

Drużyny biorą udział w następujących konkurencjach:

  1. Pytania Komisji Konkursowej. Drużyny losują pytania dotyczące treści lektur  i udzielają ustnej odpowiedzi punktowanej w skali od 0 do 2 pkt. od każdego z członków jury.
  2. Test wyboru. Drużyny odpowiadają na pytania testu pisemnego. Test dotyczy treści lektur. Możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje 1 pkt.
  3. Prezentacja zachęty do przeczytania wylosowanej lektury. Drużyny losują lekturę, do przeczytania której będą zachęcać w formie ustnej. Na przemówienie reprezentant drużyny ma 3 minuty. Wypowiedź będzie oceniana pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja ocenia prezentacje w skali od 0 do 3 pkt.

§ 6

Pytania konkursowe dotyczą następujących lektur:

R. Kosik: Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi.

B. Mull: Baśniobór cz. 4.

§ 7

Konkurs odbędzie się 28 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach
.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 09 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
na adres: biblioteka@sp9.katowice.pl

 

§ 8

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

§ 9

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. W skład komisji wchodzą: dwoje nauczycieli ze szkoły organizującej konkurs oraz losowo wybrani nauczyciele z pozostałych szkół (maksimum troje). Po zakończeniu konkurencji punkty są sumowane. Zwycięża drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

Piotr Biesiada

Danuta Prochalska

Adres: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

            ul. Panewnicka 172

            40-772 Katowice

Telefon: 32 2527884

Mail: biblioteka@sp9.katowice.pl

Dojazd: autobusy 13, 48, 657