Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rok szkolny 2016/2017

W roku Szkolnym 2016/2017 nasza szkoła została Koordynatorem Powiatowym Projektu Wielka Liga Czytelników.

Projektem kierują pani Katarzyna Cyrus i pan Piotr Biesiada.

Więcej informacji na ten temat w zakładce Wielka Liga Czytelników.