Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Plan dyżurów łączników

DYŻURY ŁĄCZNIKÓW BIBLIOTECZNYCH

obowiązuje od dnia 1 października 2016r.

 

Godziny przerw

Nr lekcji

DZIEŃ TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.45-8.55

10 min.

po 1 lekcji

 

6 c

4 a

 

5 a

9.40-9.50

10 min.

po 2 lekcji

6 c

4 a

5 a

6 a

10.35-10.45

10 min.

po 3 lekcji

5 a

5 b

6 c

6 a

11.30-11.50

20 min.

po 4 lekcji

 

5 b

6 b

4 a

12.35-12.50

15 min.

po 5 lekcji

4 b

4 b

6 a

6 b

13.35-13.50

15 min.

po 6 lekcji

4 b

5 b

6 b

 

 

KLASA

4 a

4 b

5 a

5 b

6 a

6 b

6 c

LICZBA DYŻURÓW

3

3

3

3

3

3

3