Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Międzyszkolny świetlicowy konkurs plastyczny „CZTERY PORY ROKU” Rok Szkolny 2015/2016

 

Szanowni Państwo, drogie Dzieci! 

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego ,,Cztery pory roku”. 

Wiemy, że czekaliście na nie z niecierpliwością. Mieliśmy duży problem z wyborem najlepszych, bo poziom prac był znakomity. Ogółem wpłynęło 40 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych. 

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do odebrania dyplomów i nagród do świetlicy SP 9 w terminach:

 

-  6 maja w godzinach od 11.00 do 17.00;

 

-  9 maja w godzinach od 11.00 do 17.00.


 

Zgodnie z regulaminem podajemy listę osób nagrodzonych .

 

Kategoria klasy I:

I miejsce: Anna Heczko SP 65,

opiekun Wioletta Rawiak

II miejsce: Wiktoria Arent SP 31,

opiekun Aleksandra Kobylarz

III miejsce: Maja Urban SP 31, 

opiekun Aleksandra Kobylarz

 


Kategoria  klasy II:


I miejsce: Oliwia Płonka SP 31,

opiekun Małgorzata Menzler

II miejsce: Maja Górnik SP 62,

opiekun Jolanta Zabielska

III miejsce: Aleksandra Jach SP 17, 

opiekunowie Monika Matysiok, Joanna Dziuba

 

 

Kategoria klasy III:


I miejsce: Eneida Szczerba SP 31,

opiekun Aleksandra Kobylarz 

II miejsce: Zuzanna Lorenc SP 31,

opiekun Aleksandra Kobylarz 

III miejsce: Joanna Murawska SP 65, 

opiekun  Wioletta Rawiak

 REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„CZTERY PORY ROKU”

Organizator konkursu:

Kierownik oraz wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach.

Do udziału w konkursie zapraszamy świetlice ze szkół podstawowych z Katowic.

 

Termin konkursu:

Prace należy nadesłać do dnia 22 kwietnia 2016r, ogłoszenie zwycięzców na stronie internetowej szkoły http://www.sp9katowice.szkolnastrona.pl dnia 29 kwietnia 2016r. (w zakładce "Świetlica").

 

Cele konkursu:

-rozwijanie umiejętności plastycznych;

-poznanie zmian w przyrodzie zachodzących w ciągu roku;

-integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

Regulamin:

  1. W konkursie mogą brać udział prace dzieci z klas I – III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
  2. Dzieci uczestniczą w trzech grupach wiekowych: I grupa – klasy I,  II grupa – klasy II, III grupa – klasy III.
  3.  Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
  4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 9 prac (po 3 z każdej grupy, przy czym jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę).
  5. Praca musi być:
  • wykonana dowolną techniką płaską tylko przez jednego ucznia;
  • w formacie A4;
  • z tyłu opisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą ucznia, szkołą i imieniem i nazwiskiem nauczyciela przygotowującego;
  • zgodna z tematem "Cztery pory roku”.

6. Prace nie podlegają zwrotowi.

7. Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję, która będzie brała pod uwagę estetykę wykonania pracy, pomysłowość, właściwy dobór techniki.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczenie pracy do świetlicy SP nr 9 (prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę).


Prace należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach,

40-772 Katowice, ul.Panewnicka 172


Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

(32) 2527884 wew.27 (mgr Katarzyna Cyrus, mgr Anna Szkop);

(32) 2527884 wew.21 (kierownik świetlicy, mgr Ewelina Kołodziejczyk).


Postanowienia końcowe.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z:

1)      przyjęciem warunków regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście;

2)      wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora i wykorzystaniem prac w ramach konkursu.

Zapraszamy!!! :)