Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Informacje na temat uczniów uczęszczających do Gimnazjum nr 23 w Katowicach w latach 2014-2016


 • Gront Arkadiusz – wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY 2015";
 • Kasia Matusiak – III miejsce w Szkolnym Konkursie Literackim „I Ty możesz zostać noblistą";
 • Julia Tabin, Piotr Żółkiewicz, Dominik Cholewa – poczet sztandarowy w uroczystym złożeniu kwiatów przy mogiłach Powstańców i Harcerzy zamordowanych we wrześniu 1939 r.
 • Joanna Jędryka, Katarzyna Matusik, Jan Stopka – w przejrzysty, ciekawy sposób przybliżyli historię i obecne przeznaczenie przewodniku miejsc i obiektów zamieszczonych w „ Przewodnik po Ligocie i Panewnikach”;
 • Marcin Bajer – III miejsce w teście nt. bezpieczeństwa w sieci „Dzień Bezpiecznego Internetu;
 • Mikołaj  Malich – III miejsce w Regionalnym  konkursie ortograficznym w czterech językach;
 • Agata Przykaza – uzyskała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego;
 • Anna Szawłowska – I miejsce w  Konkursie Piosenki Angielskiej;
 • Alicja Strządała – II miejsce w Konkursie Piosenki Angielskiej;
 • Kinga Jędrysek – została wybrana na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 23 na rok szkolny 2016/17;
 • Katarzyna Matusik – V miejsce w Konkursie Plastycznym „Czar podwodnego świata";
 • Piotr Żółkiewicz – II miejsce w Wiosennym Turnieju Szachowym organizowanym przez ZS nr 7
 • Nicol Riedel, Justyna Grabowska – II miejsce w Mistrzostwach Katowic w piłce nożnej dziewcząt.