Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rok Szkolny 2016/2017

Szkolne i pozaszkolne osiągnięcia uczniów klas IV - VI w II półroczu Roku Szkolnego 2016/2017

Imię i nazwisko ucznia, klasa

Nazwa konkursu, organizator

Zajęte miejsce

Nauczyciel przygotowujący

Mateusz Turski, IVa

Szkolny konkurs “Mistrz liczb”,

SP9 Katowice

III miejsce w kategorii klas IV

Rafał Guzowski

Natalia Tomczak

Tomasz Pączek

Oliwier Łodej

IVa

Konkurs Nauk Przyrodniczych

Świetlik, Fundacja “Akademia Młodych Odkrywców”

wyróżnienie

Marta Targońska

Mateusz Turski

Natalia Tomczak

Filip Szewczyk

IVa

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

wyróżnienie

Rafał Guzowski

Nadia Radosz, IVb

Od papirusa do ebooka, SP9 Katowice

I miejsce w kategorii klas IV

Joanna Włodarska

Hanna Zielińska, IVb

Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz liczb”, SP9 Katowice

I miejsce w kategorii klas IV

Rafał Guzowski

Wiktoria Wieczorek, IVb

Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz liczb”, SP9 Katowice

II miejsce w kategorii klas IV

Rafał Guzowski

Mateusz Babiński, Va

Międzyszkolny Konkurs „Znam moje lektury”, SP9 Katowice

III miejsce

Danuta Prochalska

Mateusz Babiński, Va

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

wyróżnienie

Rafał Guzowski

Mateusz Babiński, Va

Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz liczb”, SP9 Katowice

II miejsce w kategorii klas V

Rafał Guzowski

Nina Adamczyk, Vb

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox, Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek”

Wynik dobry

Dorota Ruebenbauer

Michał Trzcionka, Vb

Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych na dystansie 50 metrów stylem motylkowym, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Katowicach

III miejsce

Witold Pukacz

Magdalena Szarejko, Vb

Mistrzostwa Katowic Szkół Podstawowych na dystansie 50 metrów stylem klasycznym, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Katowicach

III miejsce

Witold Pukacz

Paweł Rejdych, Vb

Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz liczb”, SP9 Katowice

II miejsce w kategorii klas V

Joanna Włodarska

Barbara Torbus, Vb

Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz liczb”, SP9 Katowice

III miejsce w kategorii klas V

Joanna Włodarska

Michał Milner, Vb

Szkolny konkurs „Od papirusa do e-booka”, SP9 Katowice

II miejsce w kategorii klas V

Joanna Włodarska

Kinga Słota, VIa

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego, Kuratorium Oświaty Katowice

Laureat

 

Grażyna Bryl

 

Kinga Słota, VIa

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki, Kuratorium Oświaty Katowice,

Laureat

Rafał Guzowski

Kinga Słota, VIa

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

wynik bardzo dobry

Rafał Guzowski

Kinga Słota, VIa

XV Mała Olimpiada Matematyczna, SSO Delta

Laureat

Rafał Guzowski

Kinga Słota, VIa

Konkurs Nauk Przyrodniczych

Świetlik, Fundacja “Akademia Młodych Odkrywców”

wyróżnienie

Marta Targońska

 

Kinga Słota, VIa

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

wynik bardzo dobry

Dorota Ruebenbauer

Kinga Słota, VIa

Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz liczb”, SP9 Katowice

I miejsce w kategorii klas VI

Rafał Guzowski

Dominika Pluta, VIa

Konkurs Języka Angielskiego FOX 2017, Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek”

wynik dobry

Dorota Ruebenbauer

Dominika Pluta, VIa

Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz liczb”, SP9 Katowice

II miejsce w kategorii klas VI

Rafał Guzowski

Dominika Pluta, VIa

Międzyszkolny Konkurs „Mam 13 lat – jestem Europejczykiem”, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi

im. J. Lompy w Katowicach

finalistka

Beata Nitsch

 

Agata Wolny, VIa

Konkurs Języka Angielskiego FOX 2017, Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek”

wynik dobry

Dorota Ruebenbauer

Agata Wolny, VIa

Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz liczb”, SP9 Katowice

III miejsce w kategorii klas VI

Rafał Guzowski

Agata Wolny, VIa

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Moja zwiadowcza przygoda”, Europejskie Centrum Kształcenia

II miejsce

Grażyna Bryl

 

Hanna Van Eenoo, VIa

Konkurs języka angielskiego o krajach angielskiego obszaru językowego UK IS OK., SP 34 Katowice

VI miejsce

Ewelina Oleksak

Juliusz Bryła,

Michał Kapiczak

Kamil Tomczak

Patryk Śmiłowski Kacper Wycisk, VIa

Turniej Unihokeja o Puchar Prezesa UKS „Kokociniec 67”, UKS „Kokociniec 67”,

III miejsce

Witold Pukacz

Zuzanna Ratka, VIb

Grammatikus, SP 10 Katowice

VI miejsce

Danuta Prochalska

Aleksandra Dziegciarz, VIb

Grammatikus, SP 10 Katowice

VII miejsce

Danuta Prochalska

Maja Możdżeń, VIc

 

Konkurs Nauk Przyrodniczych

Świetlik, Fundacja “Akademia Młodych Odkrywców”

wyróżnienie

Marta Targońska

 

Szymon Księżarczyk, VIc

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

wyróżnienie

Jolanta Siewior

Cyprian Krzyszkowski, VIc

Turniej Unihokeja o Puchar Prezesa UKS „Kokociniec 67”, UKS „Kokociniec 67”

III miejsce

Witold Pukacz

Wiktoria Kloska, VIc

 

Konkurs na prezentację „Zdrowe odżywianie”, SP9 Katowice, J.Siewior

I miejsce

Jolanta Siewior

Noemi Kaniewska

Natalia Portanova

VIc

Konkurs na prezentację „Zdrowe odżywianie”, SP9 Katowice, J.Siewior

II miejsce

Jolanta Siewior

Wiktoria Kloska, VIc

 

Międzyszkolny konkurs matematyczno-informatyczny „Świat semetrii”, SP10 Katowice

I miejsce

Jolanta Siewior

 

Szkolne i pozaszkolne osiągnięcia uczniów klas I - III w I półroczu Roku Szkolnego 2016/2017

 

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Zajęte miejsce

Nazwa konkursu, organizator

Nauczyciel przygotowujący

Lena Hoszowska

 

I a

I miejsce

Szkolny konkurs plastyczny
„Magiczne Katowice – Katowice Miasto Muzyki”

SP 9

 Dorota Skowrońska

Michalina Wojtasik

 

Zofia Masny

 

Zuzanna Przybyło

I a

I miejsce

 

 

II miejsce

 

III miejsce

Szkolny konkurs biblioteczny „Przebranie za postać Kubusia Puchatka, lub jego przyjaciela”

SP 9

Dorota Skowrońska

Lena Hoszowska

 

Patryk Riedel

 

Zuzanna Żłobińska

I a

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

Miejski konkurs plastyczny „W świątecznym blasku lampionu”

MDK Katowice

 Dorota Skowrońska

 

Zofia Masny

 

Lena Hoszowska

I a

III miejsce

 

wyróżnienie

Międzyszkolny konkurs „Kolędujące anioły”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

 Dorota Skowrońska

Magdalena Duda

I b

wyróżnienie

Miejski konkurs plastyczny „W świątecznym blasku lampionu”

MDK Katowice

Julita Lis

Amelia Czerwińska

II a

III miejsce

 

Międzyszkolny konkurs recytatorski „Mój wiersz dla Św. Mikołaja”

MDK Katowice

Dorota Giec

Antoni Szytuła

II a

III miejsce

 

Szkolny konkurs plastyczny „W krainie pluszowego Misia”

SP 9

Dorota Giec

Laura Bugiel

II b

I miejsce

Konkurs przyrodniczo – plastyczny

„Nasi milusińscy – domowy pupil”

MDK Katowice

Izabela Wyciślik

Oliwier Stolarczyk

II b

I miejsce

Ogólnopolski konkurs świetlicowy

„Wylosuj anioła”

Zespół Szkół im. J. Pawła II w Łochowie

Katarzyna Cyrus

Laura Bugiel

Lena Mrożek

 

Oliwier Stolarczyk

Gabriel Czoik

 

Magdalena Łodyga

Zuzanna Zawadzka

II b

I miejsce

 

 

II miejsce

 

 

 

III miejsce

Szkolny konkurs plastyczny
„Magiczne Katowice – Katowice Miasto Muzyki”

SP 9

Izabela Wyciślik

Laura Bugiel

 

Emilia Pierzchała

 

Franciszka Ścieszka

II b

II miejsce

 

III miejsce

 

wyróżnienie

Szkolny konkurs biblioteczny „Maska Kubusia Puchatka”

SP 9

 

 

Izabela Wyciślik

Oliwier Stolarczyk

II b

II miejsce

Szkolny konkurs biblioteczny „Przebranie za postać Kubusia Puchatka, lub jego przyjaciela”

SP 9

Izabela Wyciślik

Oliwier Stolarczyk

II b

I miejsce

Konkurs plastyczno – językowy

„My Christmas collage”

SP 22 w Katowicach

Małgorzata Wielicka

Aleksandra Bartosik

II c

I miejsce w kategorii klas drugich

Szkolny konkurs plastyczny
„Magiczne Katowice”

SP 9

Dominika Kania

Bartosz Rudowicz

Marta Lonser

 

Katarzyna, Tomasz Olejniczakowie

Nina Trakowska

Hanna Serbinowska

Alicja Skowrońska

II c

 

I miejsce w kategorii klas drugich

II miejsce w kategorii klas drugich

 

wyróżnienie

Szkolny konkurs plastyczny „W krainie pluszowego Misia”

SP 9

Dominika Kania

Marta Lonser

Nina Tarkowska

II c

wyróżnienie

Konkurs plastyczno – językowy

„My Christmas collage”

SP 22 w Katowicach

Małgorzata Wielicka

Julia Hąc

 

Bartosz Widyna

 

Natalia Miroń

II d

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

Konkurs klasowy

„Jesienne inspiracje”

Małgorzata Ogonek

Małgorzata Ogonek

Dominika Bekman

Blanka Nowotna

 

Marzena Klepa

Zofia Cichy

 

Matylda Okupniarek

II d

II miejsce

 

 

III miejsce

 

 

wyróżnienie

Miejski konkurs plastyczny „W świątecznym blasku lampionu”

MDK Katowice

 

 

 

 

Grażyna Knop

Jan Młynek

 

Julia Domagała

 

Szymon Radecki

Bartosz Wydra

III a

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

Szkolny konkurs plastyczny
„Magiczne Katowice”

SP 9

Anna Piekutowska

Julia Domagała

III a

I miejsce

Szkolny konkurs recytatorski – eliminacje

SP 9

Anna Piekutowska

Szymon Radecki

III a

laureat pierwszego etapu

Konkurs czytelniczy

MDK Katowice – Piotrowice

 

Anna Piekutowska

Marcin Braun

 

 

 

Kacper Palenga

 

 

 

Julia Baron

 

 

 

 

Zofia Wyciślik

Jakub Osadnik

Antoni Wieczorek

Nadia Król

III d

I miejsce w kategorii klas trzecich

 

II miejsce w kategorii klas trzecich

 

III miejsce w kategorii klas trzecich

 

 

 

wyróżnienie

Szkolny konkurs plastyczny „W krainie pluszowego Misia”

SP 9

Katarzyna Tasarz- Jamróz

Antoni Wieczorek

III d

II miejsce

Szkolny konkurs plastyczny
„Magiczne Katowice”

SP 9

Katarzyna Tasarz- Jamróz

 

Szkolne i pozaszkolne osiągnięcia uczniów klas IV - VI w I półroczu Roku Szkolnego 2016/2017

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nazwa konkursu, organizator

Zajęte miejsce

Nauczyciel przygotowujący

Hanna Urban

Natalia Tomczak

IV a

Szkolny Konkurs Językowy „Master Of English”

I miejsce na poziomie klas IV

E.Oleksak

Natalia Tomczak

IV a

Szkolny Konkurs Fotograficzny „Jesień w przyrodzie” SP9

I miejsce

M.Targońska

Justyna Zachara

Filip Szewczyk

IV a

Szkolny konkurs plastyczny „Portret Patrona Szkoły” SP9

III miejsce

Wyróżnienie

A.Płonka-Piorun

 

Justyna Zachara

Tomasz Pączek

Julia Rutkowska

Szymon Nawrocki

IV a

Konkurs plastyczny – Kartka Świąteczna

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

A.Płonka-Piorun

Hanna Zielińska

IV b

22 Konkurs Biblijny, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Laureatka- etap rejonowy

K.Oleś

Aleksandra Czajkowska

IV b

Szkolny konkurs plastyczny ,,Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”

wyróżnienie

A.Płonka-Piorun

Paulina Nowara

Kamila Lubelska

V a

Szkolny konkurs plastyczny „Portret Patrona Szkoły” SP9

Wyróżnienie

A.Płonka-Piorun

Anna Skrzydlewska

V b

Szkolny konkurs plastyczny ,,Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”

Wyróżnienie

A.Płonka-Piorun

Piotr Lewandowski

V b

Szkolny konkurs j.angielskiego Master Of English, SP9

I miejsce na poziomie klas V

D. Ruebenbauer

Marta Partyka

V b

Szkolny Konkurs Fotograficzny „Jesień w przyrodzie”, SP9

II miejsce

M.Targońska

Konkurs plastyczny w ramach Rajdu „Hala Miziowa 2016”, Gim 23

 

I miejsce

 

Paweł Rejdych

Nina Adamczyk

 

V b

Szkolny konkurs plastyczny „Portret Patrona Szkoły”, SP9

I miejsce

II miejsce

A.Płonka-Piorun

Kinga Słota

VI a

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z matematyki, Kuratorium Oświaty

Zakwalifikowanie do 2 etapu

R.Guzowski

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z j.polskiego, Kuratorium Oświaty

Zakwalifikowanie do 2 etapu

G.Bryl

Szkolny Konkurs z j.angielskiego „Master of English” SP9

I miejsce na poziomie klas 6

D.Ruebenbauer

Szkolny konkurs Katowice – Miasto Muzyki,SP9

II miejsce

J.Siewior

Julia Gosiewska

VI b

Szkolny konkurs plastyczny ,,Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”

Wyróżnienie

A.Płonka-Piorun

Zuzanna Ratka

Karolina Kołodziej Jakub Skupiński

VI b

Konkurs plastyczny „Portret Patrona Szkoły” SP9

Wyróżnienie

A.Płonka-Piorun

Zuzanna Ratka

VI b

Konkurs fotograficzny “Jesień w przyrodzie” SP9

III miejsce

M.Targońska

Aleksandra Dziegciarz

Maria Owcarz

VI b

Szkolny konkurs – Katowice Miasto Muzyki, SP9

III miejsce

III miejsce

J.Siewior

 

Wiktoria Kloska

VI c

Szkolny konkurs – Katowice Miasto Muzyki, SP9

I miejsce

J.Siewior

Noemi Kaniewska

Kamila Kuraś

VI c

Międzyszkolne zawody sportowe – w  mini piłce ręcznej dziewcząt

Eliminacje

W. Pukacz