Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Magiczne Katowice

SZKOLNY KONKURS

z okazji 151 rocznicy urodzin Miasta Katowice

pt."Magiczne Katowice" 

Klasy I – III

Temat prac: „Katowice, Miasto Muzyki - Logo”.

Zadanie: zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej (format A4 lub A3), w której zaprezentowane zostanie pomysł na logo związane z nadaniem Katowicom tytułu Unesco – „Katowice, miasto muzyki”.

Sposób realizacji: praca indywidualna.

Termin i miejsce składania prac: do 30 września 2016 r., pokój nauczycielski (nauczyciel plastyki mgr Anna Płonka - Piorun) lub świetlica szkolna (wychowawca świetlicy mgr Anna Szkop).


Klasy IV – V

Temat prac: „Roztańczone Katowice”.

Zadanie: zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej (format A4 lub A3) na temat rodzinnego miasta, jego symboli,  charakterystycznych budowli oraz udziału w życiu kulturalnym.

Sposób realizacji: praca indywidualna.

Termin i miejsce składania prac: do 30 września 2016 r., pokój nauczycielski (nauczyciel plastyki mgr Anna Płonka - Piorun) lub świetlica szkolna (wychowawca świetlicy mgr Anna Szkop).


Klasy VI

Temat pracy: „Katowice, Miasto Muzyki’.

Zadanie: zadaniem uczniów jest wykonanie prezentacji multimedialnej (w programie PowerPoint) , w której Katowice zostaną zaprezentowane jako przestrzeń kryjąca w sobie wiele ciekawych miejsc i wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką.

Sposób realizacji: praca indywidualna.  

Termin i miejsce składania prac: do 30 września 2015 r.; prezentację należy wysłać na adres email:  ania.szkop@poczta.onet.pl   lub osobiście dostarczyć do pań: Joanny Włodarskiej (pokój nauczycielski) lub Anny Szkop (świetlica szkolna).


Regulamin konkursu „Magiczne Katowice 2016”.

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI.

2. Prace plastyczne:

  • mogą być wykonane w formatach : A4, A3;
  • technika wykonania prac jest dowolna (np.: rysunek, malarstwo, wycinanka-wyklejanka, collage, wydzieranka, itp.);
  • prace konkursowe powinny być czytelnie podpisane na odwrocie ołówkiem  (imię i nazwisko, klasa).

3. Prezentacje multimedialne:

  • powinny być wykonane w programie PowerPoint;
  • nazwane imieniem i nazwiskiem oraz klasą ucznia.

4. Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę.

5. Prace należy dostarczyć w terminie do 30 września 2016 roku w sposób podany w tematyce dla poszczególnych klas .

6. Posiedzenie jury odbędzie się 4 października 2016.

7. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, staranność wykonania pracy, artyzm.

8. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane na terenie szkoły oraz stronie internetowej szkoły.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi 14 października 2016 roku.


WYNIKI KONKURSU:


Kategoria klasy I

I miejsce: Lena Hoszowska kl. Ia

Kategoria klasy II

I miejsce: Ola Bartosik kl. IIc

II miejsce: Laura Bugiel kl. IIb, Lena Mrożek kl. IIb

III miejsce: Oliwier Stolarczyk kl. IIb, Gabriel Czoik kl. IIb

Kategoria klasy III

I miejsce: Jan Młynek kl. IIIa

II miejsce: Julia Domagała kl. IIIa, Antek Wieczorek kl. IIIb

III miejsce: Bartosz Wydra kl. IIIa, Szymon Radecki kl. IIIa

Kategoria klasy IV

brak prac

Kategoria klasy V

I miejsce: Izabela Kupka kl. Va

II miejsce: Agata Szczepańska kl. Vb

Kategoria klasy VI

I miejsce: Wiktoria Kloska kl. VIc

II miejsce: Kinga Słota kl. VIa

III miejsce: Maria Owcarz kl. VI, Aleksandra Dziegciarz kl. VIbArtykuły