Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Międzyszkolny świetlicowy konkurs "Cztery Pory Roku", Rok szkolny 2016/2017

 

Szanowni Państwo, drogie Dzieci! 

 

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego ,,Cztery pory roku”. 

Wiemy, że czekaliście na nie z niecierpliwością. Mieliśmy duży problem z wyborem najlepszych, bo poziom prac był znakomity. Ogółem wpłynęło 56 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych z dwunastu katowickich szkół. Wyjatkowo w tegorocznej edycji postanowiliśmy przyznać po dwa miejsca pierwsze, drugie i trzecie w kategorii klas II oraz wyróżnienie w kategorii klas I.  

 

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do odebrania dyplomów i nagród do świetlicy SP 9 w terminach:

 

-  6 kwietnia w godzinach od 8.00 do 15.00;

 

-  7 kwietnia w godzinach od 8.00 do 17.00.


Inny termin odbioru można ustalić telefonicznie:  (32) 2527884 wew.27 (mgr Katarzyna Cyrus, mgr Anna Szkop)

 

Zgodnie z regulaminem podajemy listę osób nagrodzonych.


Kategoria klasy I


I miejsce

Wiktoria Pawlaczyk SP 15 w Katowicach

Opiekun Alicja Gansty

II miejsce

Malika Khelouf SP 66 w Katowicach

Opiekun Sylwia Maucy

III miejsce

Gabriel Wiloch SP 2 w Katowicach

Opiekun Karolina Serafin

wyróżnienie

Martyna Skóra SP 27 w Katowicach

Opiekun Anna Łuczak


 Kategoria klasy II

 

I miejsce

Ola Kulas SP 27 w Katowicach

Opiekun Zofia Poprawa 

I miejsce

Nadia Wojnar SP 31 w Katowicach

Opiekun Danuta Górnicz

II miejsce

Anna Heczko SP 65 w Katowicach

Opiekun Aleksandra Komosa

II miejscce

Natalia Ziemborak SP 22 w Katowicach

Opiekun Monika Nikonowicz 

III miejsce

Julia Jaromin SP 27 w Katowicach

Opiekun Zofia Poprawa 

III miejsce

Emilia Zienkiewicz SP 5 w Katowicach

Opiekun Mirella Richert


Kategoria klasy III

 

I miejscce

Wiktoria Małkowska SP 65

Opiekun Aleksandra Komosa

II miejsce

Michalina Ziomber SP 2 w Katowicach

Opiekun Karolina Serafin

III miejsce

Oliwia Seweryn SP 27

Opiekun Agnieszka Piasecka - Buła

 REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„CZTERY PORY ROKU”

Organizator konkursu:

Kierownik oraz wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach. Do udziału w konkursie zapraszamy świetlice ze szkół podstawowych z Katowic.

 

Termin konkursu:

Prace należy nadesłać do dnia 20 marca 2017r, ogłoszenie zwycięzców na stronie internetowej szkoły http://www.sp9katowice.szkolnastrona.pl dnia 31 marca 2017r. (w zakładce "Świetlica").

 

Cele konkursu:

-rozwijanie umiejętności plastycznych;

-poznanie zmian w przyrodzie zachodzących w ciągu roku;

-integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

Regulamin:

 1. W konkursie mogą brać udział prace dzieci z klas I – III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 2. Dzieci uczestniczą w trzech grupach wiekowych: I grupa – klasy I,  II grupa – klasy II, III grupa – klasy III.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 9 prac (po 3 z każdej grupy, przy czym jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę).
 5. Praca musi być:
 • wykonana dowolną techniką płaską tylko przez jednego ucznia;
 • w formacie A4;
 • z tyłu opisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą ucznia, szkołą i imieniem i nazwiskiem nauczyciela przygotowującego;
 • zgodna z tematem "Cztery pory roku”.
 1. Prace nie podlegają zwrotowi.
 2. Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję, która będzie brała pod uwagę estetykę wykonania pracy, pomysłowość, właściwy dobór techniki.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczenie pracy do świetlicy SP nr 9 (prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę).

 

Prace należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach,

40-772 Katowice, ul.Panewnicka 172

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

(32) 2527884 wew.27 (mgr Katarzyna Cyrus, mgr Anna Szkop);

(32) 2527884 wew.21 (kierownik świetlicy, mgr Ewelina Kołodziejczyk).

 

Postanowienia końcowe.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z:

1)      przyjęciem warunków regulaminu i oświadczeniem, że prace zostały wykonane osobiście;

2)      wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora i wykorzystaniem prac w ramach konkursu.                                                                                                                             Zapraszamy!!! :)