Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Reforma edukacji

Reforma edukacji

W związku z zakończeniem pierwszego i najważniejszego etapu wprowadzania zmian w polskiej oświacie pragniemy zapoznać rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Szanowni Państwo!


   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 118 ust. 1 z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I – VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.

   W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym  niniejszą ustawą.

 

Z poważaniem

Beata Nitsch – dyrektor szkołyW związku z planowaną reformą edukacji pragniemy przedstawić materiały, które pomogą Państwu znaleźć odpowiedzi na liczne pytania.


Są to w szczególności:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

Zachęcamy do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym reformy edukacji: 

 List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa i udostępnienie go wszystkim nauczycielom i pracownikom oświatowym szkół i placówek.

Jednocześnie przypominam, że jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

  • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
  • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
  • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Zachęcam również do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej


 

List Minister Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2017 roku