Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Regulamin czytelni

REGULAMIN CZYTELNI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9
IM. JANA BRZECHWY W KATOWICACH

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach.
  2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, w tym z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
  3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać na miejscu,
    nie wynosząc ich poza czytelnię.
  4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
  5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane materiały nauczycielowi bibliotekarzowi.
  6. W czytelni obowiązuje cisza.
  7. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
  8. Do czytelni nie wolno wnosić posiłków i napojów oraz ich spożywać.

Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć.