Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

W INTERNETOWYM CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA BRZECHWY W KATOWICACH

  1. Komputer w ICIM przeznaczony jest do celów dydaktycznych.
  2. Stanowisko komputerowe umożliwia korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internecie.
  3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza nauczyciel bibliotekarz.
  4. Praca przy stanowisku komputerowym nie może zakłócać rytmu pracy biblioteki.
  5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
  6. Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej
    w podstawowym zakresie.
  7. Przy stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
  8. Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.