Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na Rok Szkolny 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017


 1. Zebranie wyborcze – wybranie zarządu SU i ustalenie form pracy
 2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na rok szkolny 2016/2017
 3. Opracowanie i zatwierdzenie punktacji konkursu „ Super klasa”
 4. Opracowanie i zatwierdzenie planu i sposobu działania „ Drużynek dyżurujących” – współpraca z wychowawcą.
 5. Zbiórka ubrań i obuwia dla dzieci z Domu matki i dziecka w Katowicach.
 6. Opieka nad grobami poległych harcerzy
 7. Całoroczna zbiórka nakrętek plastikowych ( pomoc chorym dzieciom)
 8. Włączenie się w akcję Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych: „ Pomóż i ty”, jako pomoc choremu Kamilowi
 9. Sprawowanie pieczy nad akcją „ Twój szczęśliwy numerek”
 10. Zorganizowanie Dnia uśmiechu i życzliwości – listopad.
 11. Organizacja dyskotek szkolnych.
 12. Zorganizowanie Balu przebierańców.
 13. Zorganizowanie poczty  walentynkowej.
 14. Zorganizowanie poczty miłych słówek – cały rok.
 15. Zorganizowanie wyborów na króla i królową uprzejmości – współpraca z pedagogiem szkolnym.
 16. Przeprowadzenie konkursu „ Mam talent” – maj – czerwiec.
 17. Wszechstronna pomoc SU w przygotowaniu imprez i apeli szkolnych oraz włączenie się w akcje wolontariatu.
 18. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego.