Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Magiczne Katowice 2017

SZKOLNY KONKURS

z okazji 152 rocznicy urodzin Miasta Katowice

pt. „Magiczne Katowice 2017" 

Klasy I – III

Temat prac: „Kocham Katowice”.

Zadanie: przedstawienie związku emocjonalnego lub uczuciowego z wybranym  miejscem  Katowic.

Forma i sposób realizacji: indywidualna praca plastyczna (format A4 lub A3).

Termin i miejsce składania prac:  do 13 października 2017  r.,  pokój nauczycielski (mgr Aneta Frączek)  lub świetlica szkolna (mgr Anna Szkop).

Klasy IV – V

Temat prac: „Kocham Katowice”.

Zadanie: przedstawienie związku emocjonalnego lub uczuciowego z wybranym  miejscem  Katowic.

Forma i sposób realizacji: indywidualna praca plastyczna (format A4 lub A3).

Termin i miejsce składania prac:  do 13 października 2017  r.,  pokój nauczycielski (mgr Aneta Frączek)  lub świetlica szkolna (mgr Anna Szkop).

 

Klasy VI  - VII

Temat pracy: „Kocham Katowice”.

Zadanie:  zaprezentowanie Katowic  jako przestrzeni  kryjącej  wiele ciekawych miejsc, z którymi wiążą się własne lub społeczne emocje i uczucia.

Forma i sposób realizacji: indywidualna prezentacja multimedialna (w programie PowerPoint) .  

Termin i miejsce składania prac: do 13 października 2017  r.prezentację należy wysłać na adres email:  ania.szkop@poczta.onet.pl   lub osobiście dostarczyć Pendrive do mgr Anny Szkop (świetlica szkolna) lub mgr Anety Frączek (pokój nauczycielski).

Zapraszamy do udziału, Organizatorzy

                                                                                   

Regulamin konkursu „Magiczne Katowice 2017”

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VII.

2. Prace plastyczne:

  • mogą być wykonane w formatach : A4, A3;
  • technika wykonania prac jest dowolna (np.: rysunek, malarstwo, wycinanka-wyklejanka, collage, wydzieranka, itp.);
  • prace konkursowe powinny być czytelnie podpisane na odwrocie  (imię i nazwisko, klasa).

3. Prezentacje multimedialne:

  • powinny być wykonane w programie PowerPoint;
  • opisane  imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

4. Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę.

5. Prace należy dostarczyć w terminie do  13 października 2017 roku :

  • prace plastyczne: pokój nauczycielski  ( mgr Aneta Frączek)  lub świetlica szkolna (mgr Anna Szkop);
  • prezentacje multimedialne: wysłać na adres email:  ania.szkop@poczta.onet.pl   lub osobiście dostarczyć Pendrive do mgr Anny Szkop (świetlica szkolna) lub mgr Anety Frączek (pokój nauczycielski).

6. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 16 października 2017 r.

7. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brać pod uwagę pomysłowość, staranność wykonania pracy, estetykę, artyzm.

8. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane na terenie szkoły oraz stronie internetowej szkoły.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród:

  • 17 października 2017 r. wyniki zostaną ogłoszone  na stronie internetowej szkoły;
  •  rozdanie nagród nastąpi na apelu szkolnym najbliższym terminowo po ogłoszeniu wyników konkursu na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do udziału,

                                                                                    Organizatorzy

WYNIKI KONKURSU:


Kategoria klasy I

I miejsce: Amanda Bugiel

II miejsce: Maria Wojtasik

Kategoria klasy II

I miejsce: Lena Hoszowska

II miejsce: Zuzanna Przybyło

III miejsce: Michalina Wojtasik

wyróżnienie: Jakub Rzepecki

Kategoria klasy III

I miejsce: Zofia Cichy i Laura Bugiel

II miejsce: Zuzanna Zawadzka

III miejsce: Natalia Miroń

wyróżnienie: Franciszka Ścieszka

Kategoria klasy IV

I miejsce: Lena Wojnarowicz

II miejsce: Szymon Radecki

III miejsce: Artur Wiącek i Gertrude Wesoły

Kategoria klasy V, VI, VII

brak prac