Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na Rok Szkolny 2017/2018

1.

Zebranie wyborcze nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego

2.

Sporządzenie planu pracy zespołu  Samorządu Uczniowskiego

3.

Opracowanie i zatwierdzenie punktacji konkursu : „Super klasa” 

4.

Opracowanie i zatwierdzenie planu i sposobu działania grupy wspomagającej dyżury, pod nazwą : „ Służę Tobie pomocą”. Współpraca z Wolontariatem. 

5

Zbiórka ubrań i obuwia dla dzieci z Domu matki i dziecka w Katowicach.( akcja  wolontariatu)

6.

Opieka nad grobami poległych harcerzy.

7.

Całoroczna zbiórka nakrętek plastikowych- pomoc choremu dziecku.

8.

Współpraca w tworzeniu kartki świątecznej- bożonarodzeniowej.

9.

Sprawowanie pieczy nad akcją : „Twój szczęśliwy numerek”

10.

Zorganizowanie dnia uśmiechu i życzliwości

11.

Organizowanie dyskotek szkolnych

12.

Zorganizowanie balu przebierańców dla klas I-III i balu karnawałowego dla klas IV - VII

13.

 Zorganizowanie poczty walentynkowej

14.

Przeprowadzenie konkursu : „ Mam talent”

15.

Zorganizowanie wyborów na Króla i Królową uprzejmości

16.

Wszechstronna pomoc samorządu Uczniowskiego w przygotowaniu imprez i comiesięcznych apeli szkolnych oraz włączenie się w akcje wolontariatu.

17.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego