Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rok Szkolny 2016/2017

Projekty, programy i akcje

realizowane w szkole w roku szkolnym 2016/2017


 


 Do projektu „Śniadanie Daje Moc" przystąpili uczniowie klas I, II i III wraz z wychowawczyniami. Podczas śniadaniowych misji zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania, a także o roli prawidłowego żywienia.

8 listopada wszyscy przygotowali w swoich klasach kanapki, które wyglądały apetycznie, a co najważniejsze były też pyszne i zdrowe. W ten sposób uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do obchodów Dnia Śniadanie Daje Moc.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu śniadaniowego święta w naszej szkole.


sniadanie_2.jpg 


 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.

Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy.

To najlepszy start w nowy dzień!

 

Najważniejsze cele programu:

 

  • zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka


 

 

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole”

został powołany do życia jako inicjatywa

mająca na celu odwrócenie niekorzystnych

tendencji dotyczących zwyczajów

żywieniowych dzieci, a w szczególności

niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.


 

Najważniejsze cele programu:

  • zmiana nawyków żywieniowych dzieci

    poprzez zwiększenie udziału owoców

    i warzyw w ich codziennej diecie

  • propagowanie zdrowego stylu życia

 

 


Bezpieczne Dziecko - przyjaciel Sznupka


Miejski Program Profilaktyczny

dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  


 

 

Inicjatywa propagująca zdrowy styl życia

o unikalnym dwukierunkowym podejściu:

promującym zbilansowane odżywianie

połączone z regularną aktywnością fizyczną. 

 Ideą Programu Doskonałe Mleko w Szkole jest,

aby każdy uczeń miał możliwość wypicia w szkole 0,25l

mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości.

Dostarczane jest ono w  higienicznie zamkniętych kartonikach,

jednorazowego użytku.


 


Założeniem ogólnopolskiego programu

"Moje miasto bez elektrośmieci”

jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym

sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

a także stworzenie systemu umożliwiającego  

mieszkańcom polskich miast pozbywanie się elektrośmieci

w miejscach do tego przeznaczonych.


 


„Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.

Jej celem jest promowanie nieśmiecenia,

edukacja odpadowa oraz podejmowanie działań,

dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.


 


Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw,

zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży

zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii,

szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.