Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rok Szkolny 2017/2018

Projekty, programy i akcje

realizowane w szkole w roku szkolnym 2017/2018


We wrześniu 2017 podjęliśmy działania mające na celu odciążenie tornistrów. Zorganizowano na terenie szkoły miejsca, w których uczniowie mogą pozostawić część przyborów i podręczników

Odciążenie uczniowskich tornistrów kl. I - III

   Odciążenie uczniowskich tornistrów kl. IV - VII


 

W roku szkolnym 2017/2018 dotychczasowe programy ,,Owoce i warzywa w szkole” oraz ,,Mleko w szkole” zastąpił nowy program pod nazwą "Program dla szkół". Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. Adresowany jest dla uczniów klas I-V, którzy będą nieodpłatnie otrzymywać podczas pobytu w szkole porcje owocowo-warzywne i przetwory mleczne zgodnie z poniższym rozporządzeniem.

 

Znalezione obrazy dla zapytania bezpieczne dziecko przyjaciel sznupka W roku szkolnym 2003/2004 z inicjatywy funkcjonariuszy Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice oraz Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice opracowane zostały założenia programu prewencyjnego skierowanego do uczniów katowickich szkół podstawowych. Realizacja pierwszej edycji programu pn. „Bezpieczne Dziecko - Przyjaciel Sznupka” rozpoczęła się w roku szkolnym 2004/2005.
Od tego czasu Program stanowi ważny element katowickiego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - uchwalanego corocznie przez Radę Miasta Katowice. Zespół opracowujący Program w październiku 2008 r. zakończył prace nad tworzeniem materiałów programowych. Konstrukcja Programu obejmuje odrębne scenariusze zajęć dla każdego poziomu klas szkoły podstawowej. W ten sposób każdy uczeń uczęszczający do szkoły w Katowicach, od klasy I do klasy VI szkoły podstawowej, bierze w kolejnych latach udział w zajęciach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w nieco innej formie, z zastosowaniem różnorodnych metod pracy. Nasza szkoła również aktywnie wącza się w realizację tego programu.

Nasza szkoła uczestniczy w kampanii "Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie czy nawyk?" prowadząc działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych (telefon, tablet) i Internetu. Działania prowadzone są w ramach akcji "Zachowaj trzeźwy umysł".

 

Podstawowe cele kampanii to:

  • krzewienie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialnych wzorców i zasad korzystania z urządzeń mobilnych i Internetu;
  • uświadamianie dzieciom i młodzieży niebezpieczeństw związanych z cyberuzależnieniem;
  • zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom na narastający problem uzależnienia od sieci wśród dzieci i młodzieży;
  • podstawowa edukacja dorosłych dotycząca problemu cyberuzależnienia;
  • pomoc w budowaniu odpowiednich relacji z dzieckiem w zakresie korzystania z sieci i urządzeń mobilnych;
  • pomoc nauczycielom w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych dotyczących problemu cyberuzależnień oraz bezpiecznego korzystania z Internetu, przy wykorzystaniu kart pracy.
Znalezione obrazy dla zapytania smart to znaczy mądrze

 

Znalezione obrazy dla zapytania dobrze jemy ze szkołą na widelcu Program „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” jest długofalowym projektem, do którego przystąpiliśmy we wrześniu 2017 roku. Jest to pierwsza edycja skierowana do klas 1-3 szkół podstawowych. Celem Organizatorów jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania.


11 września 2017 roku uczniowe klas pierwszych wzięli udział w zajęciach "Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły". Policjanci dzielnicowi przekazali pierwszoklasistom niezbędne informacje o bezpiecznym pokonywaniu drogi do szkoły i ze szkoły do domu. Dzieci nie tylko uważnie słuchały policjantów, ale także aktywnie brały udział w zajęciach. Na koniec każdy otrzymał odblask, który przypiął do swojego tornistra. Zapraszamy do naszej galerii na fotorelację.

 

W dniu 28 września 2017 r. uczniowie klas II-VII uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata 2017. W tym roku sprzątaliśmy tereny przy osiedlach znajdujących się w pobliżu szkoły. Niestety i tym razem uczniowie nazbierali dużą ilość śmieci. Fotorelacja w galerii.

 

6 października uczniowie klas siódmych wzięli udział w prelekcji i w warsztatach na temat  „Smog to nie jest postać z bajki. Zejdź z kanapy”. Fotorelacja w galerii.

16 października i 3 listopada uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniach ekologiczno - profilaktycznym z przedstawicielami Straży Miejskiej w Katowicach pt. "Nie truj, segreguj - myśl ekologicznie".  Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat smogu, przyczyn jego powstawania i szkodliwego wpływu na zdrowie. Panie ze Straży Miejskiej pokazywały ciekawe zdjęcia i uczyły, w jaki sposób można walczyć ze smogiem. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał książeczkę z krzyżówkami i kolorowankami oraz pamiątkę. Dodatkową atrakcją tych spotkań była obecność pani dziennikarz z Polskiego Radia Katowice, która nagrywała m.in. wypowiedzi dzieci, które będzie można usłyszeć na antenie w audycji dotyczącej ekologii. Link do galerii zdjęć na stronie Straży Miejskiej.

Zdjęcie użytkownika Extreme Sound.


Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: p. Prochalską, p. Włodarską i p. Guzowskim wzięli udział w rajdzie górskim w Beskidzie Śląskim, z metą przy schronisku „Chata Wuja Toma” na przełęczy Karkoszczonka. Celem imprezy była integracja dzieci i młodzieży Województwa Śląskiego oraz aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w rajdzie górskim, a także uświadomienie osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom możliwości aktywnego uprawiania krajoznawstwa i turystyki. Rajd propagował również kulturę, historię oraz walory turystyczne Beskidu Śląskiego. Uczniowie wzięli udział w wielu konkursach: plastycznym, sprawnościowych, wiedzy, w konkursie przeciągania auta, wkręcania śrub. W konkursie plastycznym, uczennica naszej szkoły, Zuzanna Ratka z kl. 6b zdobyła 1 miejsce. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdują się zdjęcia z tego wydarzenia.

27 października uczniowie klasy 1 a przeprowadzili doświadczenia fizyczno - chemiczne w ramach zajęć pod nazwą "Badacz Przyrody" organizowanych w Pałacu Młodzieży. Zdjęcia z wyjścia w galerii.

3 listopada uczniowie klas siódmych spotkali się  z przedstawicielką Straży Miejskiej w Katowicach, która przekazała im podstawy bezpiecznego korzystania z Internetu. Omówiła też zasady odpowiedzialnego korzystania z telefonów komórkowych.

Spotkanie pt.: ”Bezpieczeństwo w sieci” odbyło się w ramach współpracy szkoły ze Strażą Miejską i realizacji założeń Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień! Dlatego powstał program edukacyjny: "Śniadanie Daje Moc", w którym nasza szkoła bierze udział już kolejny rok. Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia. https://sniadaniedajemoc.pl/content/uploads/2015/08/82.png

 

8 listopada 2017 r. uczniowie klas II i III wzięli udział w warsztatach "Bezpieczni w sieci" organizowanych przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego w ramach akcji Akademia Bezpiecznego Internetu. Dziękujemy Pani Dagmarze Roner za przeprowadzenie bardzo ciekawych zajęć.

 

Dnia 13.11.2017 r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w Programie Profilaktycznym  „Debata”, prowadzonym przez pracownika Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii. Zajęcia, zgodnie z założeniami Programu miały charakter uprzedzający. Zadaniem Programu jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji.

W związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia 20 listopada w naszej szkole odbyły się działania edukacyjno – informacyjne na temat skutków zdrowotnych i ekonomicznych palenia tytoniu. Wychowawcy klas i świetlicy szkolnej przeprowadzili pogadanki, dostosowane do wieku uczniów, na temat szkodliwości papierosów. Uczniowie wykonali tematyczne plakaty, które wywieszone zostały na korytarzach i w świetlicy. Temat szkodliwości palenia tytoniu został również wykorzystany do prac z wykorzystaniem technologii informacyjnej podczas zajęć komputerowych i informatyki.

dniu 5 grudnia 2017 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji w naszej szkole podjęliśmy kilka inicjatyw. Były to:

  • Akcja zbierania starych kluczy, które niczego już nie otworzą, na rzecz Fundacji „Akogo” Kliniki Budzik,
  • Akcja „Anioły w mundurkach Aniołom w piżamach”, w ramach której zbieraliśmy gry, puzzle, książki, kolorowani, zabawki, maskotki dla podopiecznych Szpitala Dziecięcego w Ligocie,
  • Szkolny konkurs na plakat o wolontariacie – bezinteresownej pomocy pod hasłem „Pomagam – daję radość innym”.

15 grudnia 2017 r. uczniowie klasy 4 a i 2 b podsumowali te wydarzenia na apelu szkolnym.

plakat

 

Wraz z nadejściem Nowego Roku uczniowie klas trzecich rozpoczęli warsztaty kulinarne. W styczniu klasy 3 a i 3 d kisiły buraki, a w lutym klasy 3 b i 3 c ukiszą śląski żur. Jako pierwsi zaczęli eksperymentować uczniowie z klasy 3 a pod czujnym okiem p. Anny Herman. Nietypowe lekcje pomogą trzecioklasistom zdobyć wiedzę na temat przypraw, warzyw i naturalnych probiotyków wzmacniających ich organizmy.

W styczniu 2018 roku uczniowie klas I i III kontynuują spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Katowicach - Panią Pedagog i Psycholog. Podczas zajęć uczniowie uczą się nawiązywać prawidłowe relacje koleżeńskie, poznają sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i okazywania swoich emocji.

Dnia 17.01.2018 r. uczniowie klasy 7 a i 7 b uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Spotkanie zorganizowane przez pedagoga szkolnego dotyczyło bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zachowań społecznie akceptowanych, zachowań społecznie nieakceptowanych i w ich kontekście odpowiedzialności karnej nieletnich. Współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa uczniów należy do zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

 

Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w Kampanię "Zaczytani" :) 

Łącznie zebraliśmy 443 książki, które Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka wraz z Fundacją "Rozwój" przekażą szpitalom z oddziałami dziecięcymi :)

Razem uczyniliśmy wiele Dobra!! :)

Szkolnym koordynatorem akcji była pani Katarzyna Cyrus

 

1 marca 2018 roku uczniów klas trzecich odwiedzili niecodzienni goście - Strażacy z Jednostki Gaśniczo - Ratowniczej nr 2 w Katowicach. Spotkanie to było podsumowaniem cyklu zajęć „Mądre rady Żarka - psa strażaka”, prowadzonych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie dla czadu”. W ramach zajęć uczniowie uzupełniali kolorowanki poświęcone zagrożeniom związanym z tlenkiem węgla. Na koniec zajęć wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy. Akcja, w którą włączyła się nasza szkoła koordynowana jest przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Współpraca ze Strażą Pożarną jest elementem Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.


 

Nauczyciele, uczniowie i rodzice aktywnie włączyli się do szkolnej akcji wolontariatu "Pomagam, bo warto!", którą organizowaliśmy dla podopiecznych dziennego domu pobytu polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w chorzowie. Zbieraliśmy: środki czystości i higieny (np.płyny do mycia i dezynfekcji, mydło w płynie, chusteczki mokre i suche, rękawiczki jednorazowe itp.), herbatę i cukier.Koordynatorami akcji byli nauczyciele Aneta Frączek i Julita lLis.

"Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to projekt, którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Nasza szkoła aktywnie włączyła się w te działania. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W marcu w ramach projektu odbyły się  warsztaty dla rodziców i opiekunów oraz szkolenie dla nauczycieli, a 12 i 13 kwietnia zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów.

 

Dnia 08.03.2018 r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zajęciach edukacyjno - profilaktycznych „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, przeprowadzonych przez przedstawicielki Straży Miejskiej w Katowicach. Podczas spotkania Panie Strażniczki w przystępny sposób omówiły zagadnienia związane z pojęciami m. in.: „nieletni” i „demoralizacja” w aspekcie przepisów prawa. Celem przeprowadzonych przez funkcjonariuszki zajęć z było uświadomienie uczniom, iż mimo ich bardzo młodego wieku nie mogą funkcjonować w społeczeństwie jako osoby bezkarne, a za swoje czyny ponoszą odpowiedzialność prawną.

Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej należą do zadań przewidzianych do realizacji zgodnie z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

straz miejska