Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Międzyszkolny świetlicowy konkurs "Cztery Pory Roku", Rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo, drogie Dzieci! 

 

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego ,,Cztery pory roku”. 

Wiemy, że czekaliście na nie z niecierpliwością. Mieliśmy duży problem z wyborem najlepszych, bo poziom prac był znakomity. Ogółem wpłynęło 82 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych z dziesięciu katowickich szkół. Niestety jedna ze szkół wysłała prace niezgodnie z regulaminem (20 sztuk) i nie mogły one być brane pod uwagę podczas rozstrzygnięcia konkursu. Wyjatkowo w tegorocznej edycji postanowiliśmy przyznać po dwa  wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  

 

Gratulujemy zwycięzcom! O terminie odebrania dyplomów i nagród poinformujemy laureatów telefonicznie w połowie maja 2018 roku.

 

Zgodnie z regulaminem podajemy listę osób nagrodzonych.


Kategoria klasy I

I miejsce

Milena Chromik SP 21 w Katowicach

Opiekun Wioletta Marek, Marzena Kasprzyk, Dorota Kramarz

II miejsce

Marlena Petriloli SP 15 w Katowicach

Opiekun Alicja Gansty

III miejsce

Julia Holewa SP 21 w Katowicach

Opiekun Wioletta Marek, Marzena Kasprzyk,

Dorota Kramarz

wyróżnienie

Michał Pałka SP 8 w Katowicach

Opiekun Aleksandra Komosa

wyróżnienie

Jakub Liebig SP 8 w Katowicach

Opiekun Aleksandra Komosa

Kategoria klasy II

I miejsce

Alicja Kozyra SP 15 w Katowicach

Opiekun Alicja Gansty

II miejsce

Marta Janeczko SP 15 w Katowicach

Opiekun Alicja Gansty

III miejsce

Martyna Pyrskała SP 48 w Katowicach

Opiekun Zdzisława Ochorok

wyróżnienie

Zofia Kurek SP 19 w Katowicach

Opiekun Patrycja Sabok

wyróżnienie

Paulina Zawiślak SP 39 w Katowicach

Opiekun Grażyna Koniecka, Agnieszka Pyt


Kategoria klasy III

I miejsce

Emilia Gosiewska SP 67 w Katowicach

Opiekun Maria Gołombek

II miejsce

Kamila Zielińska SP 48 w Katowicach

Opiekun Zdzisława Ochorok

III miejsce

Elwira Rebacz SP 19 w Katowicach

Opiekun Patrycja Sadok

wyróżnienie

Aurelia Regent SP 12 w Katowicach

Opiekun Justyna Marciniak

wyróżnienie

Natalia Ziemborak SP 22 w Katowicach

Opiekun Monika Nikonowicz


REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZTERY PORY ROKU”

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Organizator konkursu:

Kierownik oraz wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach. Do udziału w konkursie zapraszamy świetlice ze szkół podstawowych z Katowic.

Termin konkursu:

Prace należy nadesłać do dnia 13 kwietnia 2018 r., ogłoszenie zwycięzców na stronie internetowej szkoły http://www.sp9katowice.szkolnastrona.pl dnia 27 kwietnia 2018 r. (w zakładce "Świetlica").

Cele konkursu:

-rozwijanie umiejętności plastycznych;

-poznanie zmian w przyrodzie zachodzących w ciągu roku;

-integracja ze środowiskiem lokalnym. 

Regulamin:

 1. W konkursie mogą brać udział prace dzieci z klas I – III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 2. Dzieci uczestniczą w trzech grupach wiekowych: I grupa – klasy I,  II grupa – klasy II, III grupa – klasy III.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 9 prac (po 3 z każdej grupy, przy czym jeden uczeń może złożyć tylko jedną pracę).
 5. Praca musi być:
 • wykonana dowolną techniką płaską tylko przez jednego ucznia;
 • w formacie A4;
 • z tyłu opisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą ucznia, szkołą i imieniem i nazwiskiem nauczyciela przygotowującego;
 • zgodna z tematem "Cztery pory roku”.
 1. Prace nie podlegają zwrotowi.
 2. Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję, która będzie brała pod uwagę estetykę wykonania pracy, pomysłowość, właściwy dobór techniki.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczenie pracy do świetlicy SP nr 9 (prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę).

 

Prace należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Katowicach,

40-772 Katowice, ul.Panewnicka 172

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:

(32) 2527884 wew.27 (mgr Katarzyna Cyrus, mgr Anna Szkop);

(32) 2527884 wew.21 (kierownik świetlicy, mgr Ewelina Kołodziejczyk).

 

Postanowienia końcowe.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z:

1)      przyjęciem warunków regulaminu i oświadczeniem,  że prace zostały  wykonane osobiście;

2)      wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora i wykorzystaniem  prac w  ramach  konkursu.