Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rok szkolny 2018/2019

Projekty, programy i akcje

realizowane w szkole w roku szkolnym 2018/2019

 

We wrześniu 2018 podjęliśmy działania mające na celu odciążenie tornistrów. Zorganizowano na terenie szkoły miejsca, w których uczniowie mogą pozostawić część przyborów i podręczników

 

Odciążenie uczniowskich tornistrów kl. I - III

 Odciążenie plecaków dla uczniów klas IV - VIII

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra. Jest  to akcja edukacyjna MEN, która inauguruje projekt mający na celu zapobieganie zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich plecaków. 

 

Zachęcamy do zapoznania się ze wsakzówkami dla uczniów i rodziców.

   

 

W roku szkolnym 2018/2019 bierzemy udział w  "Programie dla szkół". Ma on na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkołach. Adresowany jest dla uczniów klas I-V, którzy będą nieodpłatnie otrzymywać podczas pobytu w szkole porcje owocowo-warzywne i przetwory mleczne.

 

10 września 2018 r. uczniów klas I odwiedzili policjanci z III Komisariatu Policji w Katowicach - Ligocie. Spotkanie odbyło się w ramach programu profilaktycznego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, pn. „Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”, którego głównym celem jest wzrost bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym, korzystających z dróg publicznych. Nasi pierwszoklasiści dowiedzieli się w jaki sposób bezpiecznie pokonywać drogę do szkoły i ze szkoły do domu. Funkcjonariusze wytłumaczyli im podstawowe przepisy obowiązujące w ruchu drogowym oraz poinformowali o zagrożeniach, z którymi uczniowie mogą się spotkać na drodze i w jej pobliżu.

 

Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji PZU, prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,  która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i widoczności najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wszyscy uczniowie z klas I – III otrzymali migoczące odblaski z Niestraszkiem, które stały się pretekstem do ważnych rozmów z uczniami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przede wszystkim mają jednak na celu poprawić widoczność dzieci na ulicach.

W dniu 19.09.2018 r. uczniowie klas III-VII wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji "Sprzątania Świata". Akcja ta ma na celu promowanie czystego otoczenia, prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inicjowanie zadań dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzięki zaangażowaniu uczniów zebraliśmy wiele worków pełnych odpadów. 

Światowy dzień zdrowia

7 kwietnia 2019r. 

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019 r. jest powszechna opieka medyczna. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu albo muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem.

Powszechna ochrona zdrowia to cel numer jeden dla WHO. Kluczem do jego osiągnięcia jest pokazanie ludziom, gdzie mogą szukać wsparcia w dotarciu do bezpłatnych usług medycznych.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO wzywa światowych przywódców do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z 2015 roku, w tym do zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej dla wszystkich ludzi na świecie. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stanowią okazję dla ministrów zdrowia i innych decydentów rządowych do podjęcia działań w celu wyeliminowania luk w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w swoich krajach, a także do podkreślenia działań, które już zostały poczynione. Obchody Światowego Dnia Zdrowia są także pretekstem do zwrócenia uwagi na znaczenie równości w dostępie do usług medycznych nie tylko dla zdrowia jednostek, ale także dla zdrowia całych społeczeństw. 

Artykuły

„Debata”

W dniach 25 i  26.09.2019 uczniowie klas szóstych i siódmych uczestniczyli w programie profilaktyki alkoholowej „Debata”, prowadzonym przez pracownika  Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach.
Czytaj więcej o: „Debata”

Sprzątanie Świata 2019

Sprzątanie świata (ang. Clean Up the World) to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej...
Czytaj więcej o: Sprzątanie Świata 2019