Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na Rok Szkolny 2018/2019

Lp.

Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Zebranie wyborcze zarządu Samorządu Uczniowskiego

IX 2018

K. Oleś

2.

Sporządzenie planu pracy zespołu  Samorządu Uczniowskiego

IX 2018

Katarzyna Oleś i członkowie SU

3.

Opracowanie i zatwierdzenie punktacji konkursu : „Super klasa”

 

IX 2018

Katarzyna Oleś i członkowie SU

4.

Opracowanie i zatwierdzenie planu i sposobu działania grupy wspomagającej dyżury, pod nazwą : „ Służę Tobie pomocą”. Współpraca z Wolontariatem.

 

IX 2018

Katarzyna Oleś i członkowie SU

5.

Opieka nad grobami poległych harcerzy.

             XI 2018

Katarzyna Oleś, członkowie SU i wolontariat.

6.

Całoroczna zbiórka nakrętek plastikowych- pomoc choremu dziecku.

Cały rok

Katarzyna Oleś, członkowie SU i wolontariat.

7.

Współpraca w tworzeniu kartki świątecznej- bożonarodzeniowej.

XI/XII 2018

Katarzyna Oleś, członkowie SU i wolontariat.

8

Sprawowanie pieczy nad akcją : „Twój szczęśliwy numerek”

Cały rok

Katarzyna Oleś, członkowie SU

9.

Zorganizowanie dnia uśmiechu i życzliwości

XI 2017

Katarzyna Oleś, członkowie SU

10.

Organizowanie dyskotek szkolnych

XI- Andrzejki, VI

Katarzyna Oleś, członkowie SU

11.

Zorganizowanie balu przebierańców dla klas I-III i balu karnawałowego dla klas IV - VII

II / III 2019

Katarzyna Oleś, członkowie SU

12.

 Zorganizowanie poczty walentynkowej

II 2019

Katarzyna Oleś, członkowie SU

13.

Przeprowadzenie konkursu : „ Mam talent”

V/VI 2019

Katarzyna Oleś, członkowie SU

14.

Zorganizowanie wyborów na Króla

i Królową uprzejmości

VI 2019

Katarzyna Oleś, członkowie SU

 

 

15.

Wszechstronna pomoc samorządu Uczniowskiego w przygotowaniu imprez i comiesięcznych apeli szkolnych oraz włączenie się w akcje wolontariatu.

Cały rok

Katarzyna Oleś, członkowie SU i wolontariat.

16.

Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego

 

Katarzyna Oleś, członkowie SU