Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to przedmiot realizowany w klasach VII - VIII szkoły podstawowej. Podczas zajęć uczniowie dowiadują się wiele o sobie, swoich mocnych i słabych stronach, poznają możliwe ścieżki edukacji oraz rynek pracy. Przez wspólne wykonywanie ćwiczeń i zabawę nabywają jedną z podstawowych kompetencji na rynku pracy jaką jest praca w zespole. 
Doradztwo zawodowe jest również realizowane  w klasach I - VI w formie preorientacji zawodowej podczas zajęć z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem oraz wychowawcami świetlicy.

Funkcję doradcy zawodowego pełni mgr Anna Szkop

Autor: Anna Szkop

Artykuły

Co warto wiedzieć o szkole branżowej?

Do niedawna kształcenie zawodowe wybierał bardzo mały odsetek absolwentów, między innymi dlatego, że nauka w technikum trwała 4 lata, a w szkole zawodowej 3. Różnica była niewielka dlatego większość uczniów chcących zdobyć konkretny zawód uważało, że lepiej poświęcić...
Czytaj więcej o: Co warto wiedzieć o szkole branżowej?