Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Działania w Roku Szkolnym 2018/2019

7 października chłopcy z klas ósmych odwiedzili kopalnię Mysłowice Wesoła w Mysłowicach w ramach projektu Katowice - Miasto Fachowców, w którym nasza szkoła  uczestniczy. Uczniowie mogli przekonać się na własne oczy jak wygląda praca górnika w zależności od miejsca w którym pracuje, przymierzyć sprzęt do ratownictwa górniczego oraz dowiedzieć się jakie są warunki zatrudnienia na kopalni. Była to dobra okazja aby obejrzeć miejsca do których osoby nie pracujące na kopalni nie mają wstępu. 

Działanie w naszej szkole według chronologii:
- wrzesień - spotkania uczniów klas I z przedstawicielami III Komisariatu Policji w Katowicach w ramach akcji „Błyskotliwy pierwszak, czyli bezpieczna droga do szkoły”, tym samym zapoznanie z zawodem policjanta
- wrzesień  - klasa 3a i 3b wzięły udział w wycieczce w ramach Święta pieczonego ziemniaka. Podczas wycieczki dzieci miały możliwość poznać pracę rolnika, kucharza czy leśniczego,
- październik -  w ramach zajęć świetlicowych uczniowie poznawali zawód listonosza w związku z Dniem Poczty Polskiej,
- listopad - warsztaty dla uczniów klas 8a i 8b „Zdrowie psychiczne w pigułce” prowadzone przez psychologa z METIS-u, przybliżyły  one pracę psychologa,
- 28 listopad 2018r.  uczniowie klas 8 odbyli wizytę w szkole partnerskiej w ramach projektu " Katowice Miastem Fachowców". Śląskie Zakłady Techniczne w Katowicach okazały się dla uczniów bardzo ciekawym miejscem pełnym różnorodnych możliwości na przyszłość,
- grudzień - w ramach zajęć świetlicowych uczniowie poznawali zawód górnika w związku z Barbórką,
- grudzień - klasy 7a i 7b brały udział w Targach Edukacyjnych w MCK Katowice podczas których mogli zapoznać się z oferta wielu szkół ponadpodstawowych,
- styczeń - w ramach zajęć świetlicowych uczniowie poznawali zawody medyczne jak lekarz, rehabilitant, pielęgniarka,
- styczeń - uczniowie klas1 i 2 mieli możliwość poznania lekarza, który opowiadałam im o swoim zawodzie,
- marzec - uczniowie klasy 2b poznali osobę zajmującą się krawiectwem czy szybko przełożyło się na naukę szycia na zajęciach,
- marzec - uczniowie klas 5 spotkali się ze strażą miejską w ramach zajęć„Bezpieczeństwo w sieci oraz społecznie  akceptowane zachowania rówieśnicze

- kwiecień - w ramach zajęć świetlicowych uczniowie poznawali zawód leśniczego,
- kwiecień - uczniowie klas 1 i 2 poznawali tajniki pracy optyka i ortoptysty,
- maj - uczniowie klas 2 i 5 w ramach profilaktyki próchnicy poznali zawód stomatologa
- maj - w ramach zajęć świetlicowych i w związku ze zbliżającymi się wakacjami uczniowie poznawali zawód pilota,
- maj - pokazy wozu policyjnego wraz z załogą z III Komisariatu Policji oraz wozu strażackiego wraz z załogą z JRP Straży Pożarnej w Katowicach - Piotrowicach,  podczas festynu rodzinnego,
- czerwiec - klasy 2 poznały prace strażaka w ramach programu "Florek w Małej Strażnicy"

- przez cały rok w szkole działa WOLONTARIAT, który również odgrywa ważną rolę w procesie doradczym