Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA BRZECHWY W KATOWICACH 

 

Dyrektor szkoły

mgr Dagmara Pazio

Wicedyrektor szkoły

mgr Beata Nitsch

Kierownik świetlicy

mgr Ewelina Kosek

Bibliotekarz

mgr Katarzyna Kawalec

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Cyrus

Pedagog specjalny

mgr Katarzyna Cyrus

Psycholog

mgr Iwona Brąszewska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Tasarz Jamróz

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Grażyna Gęsiarz

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Julita Lis

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Skowrońska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Czermińska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Wyciślik

Język polski

mgr Aneta Frączek

Język polski

mgr Wirginia Wilk - Mrozińska

Język polski

mgr Monika Szczyrba

Historia

mgr Beata Nitsch

Historia

mgr Aneta Frączek

Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Niedobecka

Wychowanie fizyczne

mgr Witold Pukacz

Wychowanie fizyczne

mgr Artur Mikruta

Język angielski

mgr Ewelina Oleksak

Język angielski

mgr Dariusz Waloszczyk

Język angielski

mgr Anna Owsiak

Język niemiecki

mgr Beata Młynarczyk

Matematyka

mgr Rafał Guzowski

Matematyka

mgr Wojciech Majchrzak

Fizyka

mgr Jarosław Zyra

Chemia

mgr Renata Pisarczyk

Biologia

mgr Edyta Grabizna Kusz

Przyroda

mgr Marcin Franke

Geografia

mgr Marcin Franke

Informatyka

mgr Michał Niedzielan

Technika

mgr Marcin Franke

Plastyka

mgr Wirginia Wilk - Mrozińska

Muzyka

mgr Beata Rąba - Tomica

Religia

mgr Mateusz Knesz

Religia

mgr Katarzyna Oleś

Wychowanie do życia w rodzinie

 mgr Katarzyna Niedobecka

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Wirginia Wilk-Mrozińska

Doradztwo zawodowe

 mgr Marcin Franke

Wiedza o społeczeństwie

mgr Tomasz Białończyk

Wychowawca świetlicy

mgr Dagmara Pazio

Wychowawca świetlicy

mgr Anna Kubal

Wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Hołub

Wychowawca świetlicy

mgr Milena Rogóż

Wychowawca świetlicy

mgr Aleksandra Szews

 

 

Przydział wychowawstw  w roku szkolnym 2023/2024:

Klasa

Wychowawca

I a

mgr Anna Czermińska

I b

mgr Grażyna Gęsiarz

II a

mgr Dorota Skowrońska

II b

mgr Katarzyna Tasarz - Jamróz

III a

mgr Izabela Wyciślik

III b

mgr Julita Lis

IV a

mgr Ewelina Oleksak

IV b

mgr Katarzyna Niedobecka

V a

mgr Aneta Frączek

V b

mgr Marcin Franke

VI a

mgr Witold Pukacz

VI b

mgr Rafał Guzowski

VII a

mgr Wirginia Wilk - Mrozińska

VII b

mgr Beata Nitsch

VIII a

mgr Monika Szczyrba

 

 

Autor: Anna Szkop