Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Przysłowia na temat pokoju

PRZYSŁOWIA NA TEMAT POKOJU


TURCJA

Peace at Home, Peace in the World.

Pokój w domu, to pokój na świecie.

 

RUMUNIA

Peace means prosperity.

Pokój to pomyślność.

 

SŁOWACJA

Offer bread to the man who throws a stone at you.

Ofiaruj chleb temu, kto rzuci w Ciebie kamieniem.

 

WŁOCHY

Peace would be great if there weren’t “mine and yours”.

Pokój byłby wspaniały, gdyby nie istniały słowa “moje i twoje”.

 

LITWA

 Live like brothers, love like sisters.

Żyjcie jak bracia, kochajcie jak siostry.

 

 BUŁGARIA

Better stale bread in peace than plenty of meals with hatred.

Lepszy czerstwy chleb w czasach pokoju niż wykwintne posiłki w czasach nienawiści.

 

 ŁOTWA

Where love is, there’s peace and truth.

Gdzie miłość, tam pokój i prawda.

 

POLSKA

A Guest is coming, God is coming.

Gość w dom, Bóg w dom.