Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Jan Paweł II o pokoju 


JAN PAWEŁ II O POKOJU

 

 

 

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
 There's no peace without justice, there's no justice without forgiveness.
 
 

Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.
Be demanding of yourself even if others don't demand it.

 
 
 
Bogatym nie jest ten co posiada, lecz ten kto daje.
A rich man is not the one that owns a lot but the one who gives.

Miłość mi wszystko wyjaśniła

Miłość wszystko rozwiązała-
Dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała…  
Love explains everything
And  in everything  helps

That’s why I cherish this
Love Wherever it dwells.