Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Promocja zdrowia

Promocja zdrowia

logo szkola promujaca zdrowie

O promocji zdrowia!

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Czym jest Edukacja Zdrowotna?
to proces, w trakcie którego wszyscy uczą się dbać o zdrowie własne i innych, dlatego w naszej szkole koncentrujemy się na uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i społecznym.

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA realizujemy od września 2001.

Od roku szkolnego 2002/2003 aktywnie uczestniczymy w projekcie pt. "Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie". posiadamy również Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Główny cel programu to stwarzanie przez szkołę warunków i sytuacji dydaktycznych umożliwiających realizację zdrowego stylu życia, a w konsekwencji doprowadzenie do poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny


Nasze cele oraz działania opisane są w prezentacji, którą można ściągnąć tutaj (PowerPoint) lub tutaj (PDF)

Poniżej prezentujemy działania podejmowane w kolejnych latach.