Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Nasi Absolwenci

Nasi Absolwenci


Każdego roku mury Szkoły Podstawowej nr 9 w Katowicach opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają w gimnazjum. Najczęściej przez absolwentów naszej szkoły wybierane jest Gimnazjum nr 23 z oddziałami integracyjnymi im. Ratowników Górskich w Katowicach, gdyż jest szkołą rejonową. Zdecydowana mniejszość wybiera inne gimnazja tj.: Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach oraz Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach i inne.

Nasi absolwenci utrzymują z nami kontakt oraz aktywnie uczestniczą w życiu Szkoły. Interesujemy się ich losami oraz cieszymy osiąganymi sukcesami. Dlatego też serdecznie zapraszamy do częstego odwiedzania Dziewiątki i informowania nas o swoich losach.


 

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów:

  • Sekretarz szkoły prowadzi księgę absolwentów;
  • Pedagog szkolny przeprowadza rozmowy z nauczycielami i pedagogiem szkolnym Gimnazjum nr 23 w Katowicach;
  • Szkoła udostępnia absolwentom salę gimnastyczną i boisko sportowe;
  • Byli uczniowie - absolwenci zapisują też swoje dzieci do SP nr 9;
  • Absolwenci zaszczycają swoją obecnością ważne uroczystości szkolne.


fgfcgvfc

fcvcvc