Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Kalendarium Roku Szkolnego 2023/2024

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

               Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1211)

 


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


4 września 2023 r.


Zimowa przerwa świąteczna


23 - 31 grudnia 2023 r.


Ferie zimowe


29 stycznia – 11 lutego 2024:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 


Wiosenna przerwa świąteczna


28 marca – 2 kwietnia 2024 r. 


Egzamin ósmoklasisty


14 – 16 maja 2024 r.


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


21 czerwca 2024 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalił w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13 października 2023 r.

29 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

14, 15, 16 maja 2024 r. – egzaminy klas ósmych

31 maja 2024 r.

W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.