Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rok Szkolny 2018/2019

Artykuły

Innowacja "Bliżej Natury"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA POD NAZWĄ „BLIŻEJ NATURY” CYKL WARSZTATÓW i LEKCJI KULINARNO – PRZYRODNICZYCH AUTORZY: MGR JULITA LIS  MGR DOROTA SKOWROŃSKA ADRESATAMI INNOWACJI SĄ UCZNIOWIE KLAS 3A I 3B. CZAS REALIZACJI INNOWACJI OBEJMUJE CAŁY ROK SZKOLNY 2018-2019. ZAJĘCIA INNOWACYJNE...
Czytaj więcej o: Innowacja "Bliżej Natury"

Ludzie na co dzień - edukacyjny projekt...

Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny dla klas 8 obejmował zakres wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie i informatyki i polegał na stworzeniu e-gazety i gazety. Autorzy projektu: Anna Szkop, Marta Targońska, Jolanta Siewior   
Czytaj więcej o: Ludzie na co dzień - edukacyjny projekt międzyprzedmiotowy

W Akademii Jana Brzechwy - Innowacja...

Innowacja pedagogiczna: „W Akademii Jana Brzechwy” Opracowanie i realizacja: Aneta Frączek, Anna Szkop Rodzaj innowacji: metodyczno - programowa Dla kogo: Uczniowie klas IV i V Czas trwania: 15 wrzesień 2018 r. – 18 październik 2018 r. Cel główny: Nowatorstwo polega na...
Czytaj więcej o: W Akademii Jana Brzechwy - Innowacja metodyczno- programowa

Z wizytą na Olimpie - Innowacja...

Konkurs wiedzy mitologicznej dla klas V w zakresie wiedzy polonistycznej nowej podstawy programowej. Kompetencje kluczowe: Kompetencje w zakresie czytania i pisania. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Kompetencje w...
Czytaj więcej o: Z wizytą na Olimpie - Innowacja programowo - metodyczna

Kodeks rycerski w SP nr 9 w Katowicach -...

Cel projektu   ukazanie wartości rycerskich w relacjach między uczniami, rodzicami i nauczycielami; wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, oraz zbiorowej; kształtowanie postaw szacunku do drugiego człowieka; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby;...
Czytaj więcej o: Kodeks rycerski w SP nr 9 w Katowicach - Projekt edukacyjny

Quiz „Z Informatyką za Pan Brat” -...

Cel projektu: Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.                         Opis projektu: W projekcie edukacyjnym z informatyki brali udział  uczniowie z klasy 5a łącznie - 20 osób. Podzieleni byli...
Czytaj więcej o: Quiz „Z Informatyką za Pan Brat” - Projekt edukacyjny

Detektywi historii: „Moja dzielnica” -...

W  mijającym właśnie roku szkolnym na lekcjach historii  pani Anita Witek zaproponowała uczniom klas piątych i szóstych w ramach lekcji na koniec roku szkolnego udział w projekcie dotyczącym dzielnicy, w której mieszkają. Przedstawiła zakresy tematyczne, z których uczniowie...
Czytaj więcej o: Detektywi historii: „Moja dzielnica” - Projekt edukacyjny

Zamieniam dokuczanie na szanowanie -...

OPRACOWANIE I REALIZACJA: Elżbieta Tajs, Katarzyna Cyrus RODZAJ INNOWACJI: Wychowawcza CZYNNIKI INNOWACYJNE: intensyfikacja działań zmierzających do zniwelowania występujących aktów dokuczania, agresji słownej, zaburzonych komunikacji interpersonalnych wśród uczniów; wprowadzenie...
Czytaj więcej o: Zamieniam dokuczanie na szanowanie - Innowacja pedagogiczna

Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych -...

Od 6 maja 2019 r. do 6 czerwca 2019 r. uczniowie klas drugich wzięli udział w innowacji pt. „Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych”, której celem było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo uczniów w różnych miejscach szkoły. Podczas zajęć dzieci prowadziły obserwacje, symulacje,...
Czytaj więcej o: Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych - Innowacja pedagogiczna

Substancje o znaczeniu biologicznym -...

Nauczyciel: Renata Pisarczyk Cele projektu: podsumowanie i poglębienie wiedzy na temat substancji o znaczeniu biologicznym; samodzielne pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z róznych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych; poprawne stosowanie...
Czytaj więcej o: Substancje o znaczeniu biologicznym - Projekt edukacyjny z chemii