Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Opieka stomatologiczna nad uczniami

 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

Informuje, że zawarto porozumienie na opiekę stomatologiczną nad uczniami, której realizatorem będzie:

Centrum Medyczne Tommed  Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki  Sp. k.

ul. Fredry 22

40-662 Katowice

Zakres opieki obejmuje:

1)      świadczenia ogólnostomatologiczne  dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2)      profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

  • Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia Państwa dzieci opieką.
  • Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy

      Centrum  Medyczne Tommed  Sp. z o.o   ul. Fredry 22, 40-662 Katowice

  • Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę/Zespół.
  • Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 12 kwietna 2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami” opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez Świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.