Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Godziny pracy

Pedagog szkolny 
mgr Katarzyna Cyrus

Poniedziałek 11.30 – 16.00

11.35 – 12.20 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne


Wtorek 8.30 – 12.30
Konsultacje  7.30 – 8.30


Środa 7.00 – 12.00

7.10 – 7.55 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

10.35 – 11.20 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne


Czwartek 8.30 – 13.00

8.50 – 9.35 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

10.35 – 11.20 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne


Piątek 7.00 – 11.00

7.10 – 7.55 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne