Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Godziny pracy

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Cyrus

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.00 – 12.30

14.30 – 15.00

9.30 – 14.30

9.30 – 14.30

9.00 – 13.30

8.00 – 12.30

11.35 – 12.20

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne kl. 3b

 

15.00 – 16.00

Konsultacje

9.40 – 10.35

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne kl. 3b

 

12.35 – 13.20

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne kl. 4a

 

 

Pedagog specjalny

mgr Katarzyna Cyrus

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.30 – 14.30

7.00 – 9.30

8.30 – 9.30

7.00 – 9.00

13.30 – 14.30

7.00 – 8.00

12.30 – 13.30

12.35 – 13.20

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne kl. 3a

 

13.35 – 14.20

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 7b

7.10 – 7.55

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 7a

 

8.00 – 8.45

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

kl. 5a

8.50 – 9.35

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 4b, 5b

7.10 – 7.55

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 6a, 6b

 

8.00 – 8.45

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne kl. 3a

 

13.35 – 14.20

Trening Umiejętności Społecznych

kl. 6a, 6b

7.10 – 7.55

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 8a

 

12.35 – 13.20

Trening Umiejętności Społecznych

kl. 5a