Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Konto Rady Rodziców

Prosimy o dokonywanie wpłat  na Radę Rodziców na podane poniżej konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 w Katowicach
BPKO SA

27 1240 1330 1111 0010 3631 4123

(Prosimy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska oraz klasy dziecka)