Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Ubezpieczenie grupowe NNW

Informacja dotycząca grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej przy Szkole Podstawowej nr.9 w Katowicach na rok szkolny 2023/2024.

 

W celu objęcia ubezpieczeniem NNW ucznia, należy dokonać wpłaty na polisę nr 998S 106879 
na aktualny numer konta: 04 1030 1944 7503 9981 8010 6879 w kwocie 50 zł, podając imię i nazwisko oraz pesel ubezpieczonego (dziecka) w przekazie wpłaty.

 Uniqa TU S.A 00-867 Warszawa Chłodna 51.

 Maksymalny termin opłat to 31.10.2023

 

Jak zgłaszać wniosek o świadczenie z tytułu NNW :

 - poprzez formularz na stronie www.uniqa.pl- zakładka zgłoś szkodę. plus dokumentacja medyczna.

 - telefonicznie 22 599 95 22 (poniedziałek-piątek 8.00-17.00)

 - Uniqa TU S.A Biuro w Katowicach Chorzowska 150 budynek B 3.p tel.32 720 08 00-99.