Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Archiwum

Informacja dotycząca grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Katowicach

na rok szkolny 2022/2023.

 

W celu objęcia dziecka NNW w ubezpieczeniu grupowym należy dokonać wpłaty na polisę nr 998S 106333 na konto nr: 02 1030 1944 7503 9981 8010 6333 w kwocie 42 zł,

podając imię i nazwisko oraz pesel ubezpieczonego (dziecka). 

Uniqa TU S.A 00-867 Warszawa Chłodna 11

 

Jak zgłaszać wniosek o świadczenie z tytułu NNW .

- poprzez formularz na stronie www.uniqa.pl-zakładka zgłoś szkodę. plus dokumentacja medyczna.

- telefonicznie 22 599 95 22 (poniedziałek-piątek 8.00-17.00)

- Uniqa TU S.A Biuro w Katowicach Chorzowska 150 budynek B 3.p tel.32 720 08 00-99.

 

 

Grupowe ubezpieczenie dzieci i młodzieży szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Katowicach.
 

 Ubezpieczenie uczniów w roku szk. 2020/2021:

Konto polisy:  42 1030 1944 7503 9980 0092 4206

 Tytułem  polisa nr: 998A 924206

ostateczny termin wpłaty upływa 30 września 2020 r.