Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Świetliczaki Debeściaki

Zakres innowacji:

Innowacja obejmuje zajęcia świetlicowe.
Innowacja skierowana jest do uczniów klas I-IV, przebywających w świetlicy szkolnej.
Czas realizacji innowacji to rok szkolny 2023/2024 od II połowa września 2023 do 31 maja 2024r.

Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane:

a) Innowacja wdraża uczniów w postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno oraz uzdalnia do podejmowania właściwych decyzji. Motywacją wprowadzenia innowacji jest działanie prowadzące do wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci.
b) Cel ogólny:
Wzmocnienie poczucia własnej wartości
Motywowanie uczniów do samorozwoju.

c) Przewidywane efekty wdrożenia innowacji :
- uczniowie podniosą swoje poczucie wartości,
- uczniowie rozwiną swoje mocne strony oraz zainteresowania,
- wzrośnie motywacja ucznia do podejmowania trudu edukacyjnego,
- nastąpi przyrost kompetencji w różnych sferach rozwoju uczniów
- uczniowie nauczą się stawiać sobie cele i dążyć do ich realizacji.

d) Kryteria sukcesu:
- uczeń realizacje poszczególne zadania projektu,
- uczeń dostrzega i nazywa swoje mocne strony,
- uczeń dostrzega i nazywa mocne strony swoich kolegów,
- uczeń rozwija swoje zainteresowania.

Założenia innowacji - harmonogram działań
◦ wrzesień : wdrożenie uczniów w projekt.
◦ Czerwiec 2024r. podsumowanie projektu oraz wręczenie dyplomów.

Metody pracy:
Metoda projektu – angażowanie uczniów w projekt, który wymaga od nich planowania, organizacji, współpracy zespołowej i rozwiązywania problemów.

Formy pracy : praca w parach, indywidualna i grupowa.

Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych :
- ankieta ewaluacyjna dla uczniów,
- podsumowanie przez nauczyciela ilości zdobytych sprawności oraz liczby uczniów biorących udział w projekcie.

 

Autorzy: Ewelina Kołodziejczyk, Milena Rogóż, Katarzyna Hołub, Aleksandra Szews, Anna Kubal