Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Egzamin Ósmoklasisty 2023/2024

Harmonogram egzaminów

14 maja 2024 r. godzina 9.00  – język polski

15 maja 2024 r. godzina 9.00 – matematyka

16 maja 2024 r. godzina 9.00 – język obcy nowożytny

 

Terminy dodatkowe

10 czerwca 2024 r. godzina 9.00 – język polski

11 czerwca 2024 r. godzina 9.00 – matematyka

12 czerwca 2024 r. godzina 9.00 – język obcy nowożytny

 

Zachęcam do zapoznania się i poniższymi linkami.

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/informatory/

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/podstawa-programowa/

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/aktualnosci-eo/

Arkusze egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (oke.jaworzno.pl)