Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Rok szkolny 2023/2024

Działania Wolontariatu w I półroczu roku szkolnego 2023/2023: 
- Opieka nad grobami w Panewnikach (A. Frączek, J. Lis),
- "BohaterOn" - udział w ogólnopolskiej akcji  (A. Frączek, J. Lis),
- "Bohateron w Twojej szkole" - pamiętamy o lokalnych patriotach (A. Frączek, J. Lis),
- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (A. Frączek, J. Lis),
- Konkurs "Anioły od Serca" z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (A. Frączek, J. Lis),
- "Świąteczna karta dla Seniora" (A. Frączek, J. Lis),
- Przekazanie Aniołów z piernika i świątecznych kartek dla uczestników Wigilii dla Samotnych / Fundacja "Wolne Miejsce" (A. Frączek, J. Lis),
- Pomoc w przygotowaniu Wigilii dla Samotnych w MCK Katowice / Fundacja "Wolne Miejsce" (M. Franke),
- Wolontariat na rzecz biblioteki szkolnej (K. Kawalec),
- "Bajkowe Pogotowie" (wychowawcy świetlicy szkolnej, K. Cyrus, A. Frączek, J. Lis),
- "Anioł w mundurku" - koleżeńska pomoc dydaktyczna (K. Cyrus, A. Frączek, J. Lis).