Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Z drugą klasą w kosmos

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

,,Z DRUGĄ KLASĄ W KOSMOS’’

   

 

OPRACOWANIE I REALIZACJA:

MGR EWELINA KOSEK

MGR DOROTA SKOWROŃSKA

MGR KATARZYNA TASARZ- JAMRÓZ

 

Opis innowacji

Kosmos dla dzieci to miejsce pełne planet, gwiazd, to wszystko, cowykracza poza tak dobrze znaną uczniom planetę. Kosmos to tajemniczy, ciekawy obszar, który mogą odkryć. Realizacja innowacji pozwoli na poznanie kosmosu poprzez ciekawe zajęcia, w których uczniowie będą aktywnie uczestniczyć, rozwijać wyobraźnię, kreatywność.

Celem realizowanej innowacji będzie między innymi poznanie pojęć związanych z KOSMOSEM, UKŁADEM SŁONECZNYM, PLANETAMI, rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu.

Adresatami innowacji będą uczniowie klasy IIa i IIb Szkoły Podstawowej nr 9 w Katowicach.

Autorzy innowacji : Ewelina Kosek, Dorota Skowrońska, Katarzyna Tasarz- Jamróz.

 

Cel główny innowacji pedagogicznej:

- rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu.

Cele szczegółowe:

Uczeń po przeprowadzonych zajęciach w ramach innowacji:

  • wie, co to są gwiazdy, umie je opisać;

  • wymienia planety Układu Słonecznego;

  • definiuje strefy czasowe;

  • zna wygląd każdej planety w Układzie Słonecznym;

  • umie opisać wygląd rakiety kosmicznej;

  • umie zaprojektować strój kosmonauty;

  • potrafi współpracować w grupie;

  • zna podstawowe informacje dotyczące przestrzeni kosmicznej;

  • dąży do samodzielnego poznawania otaczającego go świata

  • rozwiązuje zagadki dotyczące kosmosu.

 

Zakres innowacji, sposób realizacji programu innowacyjnego

Innowacją będą objęci uczniowie klasy II a i II b.

W ramach innowacji przeprowadzonych będzie 10 godzin zajęć. Zajęcia programowe będą realizowane podczas zajęć w szkole, warsztatów; w mobilnym planetarium i planetarium w Chorzowie.

- Innowacja pedagogiczna będzie wymagać dodatkowych środków tj.: materiały plastyczne, plastyczno- techniczne, koszty związane z udziałem uczniów w warsztatach. Zostaną one pokryte ze środków własnych realizatorów innowacji oraz rodziców uczniów klasy II a i II b.

Realizację i przebieg programu zapewnią: mgr Ewelina Kosek, mgr Dorota Skowrońska,

mgr Katarzyna Tasarz- Jamróz.

 

Program działań innowacyjnych:

1. Rozmowa tematyczna, prace plastyczne oraz prezentacje multimedialne związane z tematyką KOSMOSU.

2. Mobilne planetarium-"Rakietą do Planet"- seans dla klas młodszych pełen emocji

i zabawy. Zwiedzając Układ Słoneczny poznajemy nasze planety z bliska. Dowiadujemy się ile ich jest, jakie mają cechy charakterystyczne. Obserwujemy, że Księżyc krąży dookoła naszej Ziemi, a wszystkie Planety dookoła Słońca.

3. Wyjazd do PLANETERIUM w Chorzowie- zajęcia pt.: ,, KRÓLESTWO PLANET’’-

fascynująca podróż przez Układ Słoneczny, ukazanie piękna kosmosu i zainspirowanie do zgłębiania wiedzy o wszechświecie. Omawiane będą treści: orientacja na sferze niebieskiej – kierunki świata, gwiazdy i gwiazdozbiory, zodiak, Układ Słoneczny i jego składniki.

4. Konkursy plastyczne: ,, Rakieta kosmiczna’’, ,,Strój kosmonauty’’.

 

Ewaluacja innowacji

• Ewaluacja innowacji przeprowadzona zostanie w grudniu 2023 roku na podstawie ankiet uczniów, prac konkursowych.

 

Osoby, instytucje współpracujące:

- Mobilne Planetarium

- Planetarium w Chorzowie

 

• Innowacja ma charakter otwarty i może ulec modyfikacji.

 

Realizatorzy innowacji pedagogicznej :

mgr Ewelina Kosek…………………………………………………………………….

mgr Dorota Skowrońska……………………………………………………………….

mgr Katarzyna Tasarz- Jamróz………………………………………………………...