Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach

40-772 Katowice

ul. Panewnicka 172

Tel: (32) 252-78-84

Adres

40-772 Katowice


ul. Panewnicka 172


Tel: (32) 252-78-84


Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Świetlica

Świetlica

 Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, która w swej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnienie działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w Planie Pracy Szkoły, w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym oraz koncepcji pracy szkoły.

Z uwagi na prośbę i potrzeby pracujących rodziców, świetlica zapewnia uczniom opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00.

Do świetlicy zapisane mogą być dzieci z klas I – VIII.

Opiekę nad uczniami sprawują:

Kierownik świetlicy

mgr Ewelina Kosek

Wychowawcy świetlicy

mgr Dagmara Pazio
mgr Milena Rogóż
mgr Katarzyna Hołub
mgr Aleksandra Szews
mgr Anna Kubal

Ze względu na bardzo dużą ilość uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej w godzinach od 10.40 do 15.00 zajęcia organizowane są w dodatkowych pomieszczeniach (sale lekcyjne, biblioteka, czytelnia, sala SI).